Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Thông báo về việc điều chỉnh nội dung ôn tập Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố Hà Nội năm 2019
21/08/2019 | 09:20  | Lượt xem: 135

Thông báo số 17-TB/HĐTD ngày 16/8/2019 của HĐTD công chức năm 2019

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?