Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 05/8 đến ngày 09/8/2019
15/08/2019 | 09:09  | Lượt xem: 110

Xem Công văn số 3448/UBND-TKTB ngày 13/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?