Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 12-16/8/2019
20/08/2019 | 19:26  | Lượt xem: 86

Công văn số 3553/UBND-TKBT của UBND thành phố Hà Nội

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?