Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 19/8 đến ngày 23/8/2019
28/08/2019 | 08:05  | Lượt xem: 66

Xem nội dung thông cáo: Công văn số 3676/UBND-TKBT ngày 26/8/2019 của UBND thành phố Hà Nội

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?