Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 26/8 đến ngày 30/8/2019
06/09/2019 | 14:27  | Lượt xem: 63

Công văn số 3812/UNBD-TKBT ngày 04/9/2019 của UBND thành phố Hà Nội

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?