Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Thông cáo báo chí một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố từ ngày 9-13/9/2019
18/09/2019 | 19:46  | Lượt xem: 29

Xem chi tiết Thông cáo tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?