Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Thông cáo báo chí về Hội nghị Giao ban UBND Thành phố tháng 9/2019
06/09/2019 | 14:29  | Lượt xem: 62

Công văn số 3829/UBND-TKBT ngày 05/9/2019 của UBND thành phố

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?