Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Thông cáo báo chí về kết quả thực hiện các nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và Chỉ số PCI của thành phố Hà Nội năm 2019 theo công bố của VCCI ngày 05/5/2020
19/05/2020 | 08:37  | Lượt xem: 739

 

Xem Thông cáo tại đây

Dành cho du khách