Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Thống nhất nguyên tắc phân cấp, ủy quyền trên địa bàn TP Hà Nội
11/08/2022 | 14:44  | Lượt xem: 25

Chiều 10/8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP Hà Nội chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo để bàn các giải pháp triển khai thực hiện.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP Hà Nội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP Hà Nội.

 

Tham dự cuộc họp có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, quận, huyện liên quan trên địa bàn TP.

Ngày 28/7/2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Quyết định số 2951-QĐ/TU về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP Hà Nội với 21 thành viên.

Theo Quyết định này, Ban chỉ đạo có nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng Đề án đẩy mạnh phân cấp quản lý Nhà nước, ủy quyền trên địa bàn TP Hà Nội đáp ứng yêu cầu của Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố theo Kết luận số 52-KL/TU ngày 7/7/2022 kết luận Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVII, Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 30/6/2022 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (khóa XVII).

Các đại biểu tham dự cuộc họp. 

Các đại biểu tham dự cuộc họp. 

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Chỉ đạo cùng đại diện các đơn vị đã tập trung thảo luận về các nội dung quan trọng của Đề án và nghị quyết thay thế Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND ngày 3/8/2016 của HĐND TP về phân cấp quản lý Nhà nước một số lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội trên địa bàn TP Hà Nội. Trong đó các đại biểu nhấn mạnh rằng, việc phân cấp, ủy quyền phải bảo đảm hiệu quả và có tính khả thi. Đồng thời, tiếp cận vấn đề với tư duy đổi mới, đột phá; xác định phân cấp, ủy quyền là một nội dung quan trọng gắn với cải cách hành chính, phục vụ tốt hơn yêu cầu của tổ chức, người dân trên địa bàn Thủ đô.

Việc phân cấp, ủy quyền cần phù hợp với việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi của Thành phố; gắn với tăng cường năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nguồn thực thi; vấn đề phân cấp cần đồng bộ về quản lý Nhà nước trước, trong và sau đầu tư của một số lĩnh vực. Trên cơ sở đó, các đại biểu cho rằng việc triển khai Đề án cần nghiên cứu, tập trung vào công tác ủy quyền, nhất là đối với những nhiệm vụ, thủ tục hành chính do các sở, ngành đang thực hiện. Việc phân cấp, ủy quyền cần tăng cường cho các quận, huyện, cơ quan, đơn vị có khả năng và điều kiện làm tốt, đồng thời phải bảo đảm đồng bộ về tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật của từng đơn vị.

Kết luận cuộc họp, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh ghi nhận các ý kiến phát biểu của các địa phương, đơn vị từ thực tiễn. Đồng thời nhấn mạnh việc phân cấp, ủy quyền cần dựa trên nguyên tắc được nêu rõ trong Quyết định số 2951-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu kết luận cuộc họp. 

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh phát biểu kết luận cuộc họp. 

Trong đó, nguyên tắc phân cấp, ủy quyền cần phải làm từng bước, có thể thí điểm đối với một số lĩnh vực, một số địa bàn phù hợp, vừa bảo đảm tính ổn định vừa tính đến yếu tố đổi mới, rõ trách nhiệm gắn với công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện và nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ. Việc xây dựng quy định phân cấp, ủy quyền theo tinh thần phân cấp, ủy quyền triệt để theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn và cần phải được thực hiện quyết liệt theo phương châm “từ trên xuống” trên cơ sở đề xuất “từ dưới lên”.

Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo khi xây dựng Đề án cần tính toán kỹ các tác động đến người dân, trong đó những việc gì có lợi cho người dân thì cần ưu tiên làm trước, đặc biệt là những vấn đề dân sinh thiết thực. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TP đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu, cho ý kiến để sớm hoàn thiện Đề án trình Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Nguồn: kinhtedothi

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?