Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND TP từ ngày 10-14/6/2019
21/06/2019 | 11:27  | Lượt xem: 111

Xem thông báo tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?