Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND TP từ ngày 24-28/6/2019
04/07/2019 | 16:42  | Lượt xem: 116

Xem văn bản tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?