Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Thông tin một số hoạt động chỉ đạo điều hành nổi bật của UBND TP từ ngày 28/7-02/8/2019
07/08/2019 | 14:30  | Lượt xem: 126

Xem tin tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?