Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả
12/01/2023 | 08:26  | Lượt xem: 9

Chiều 11-1, Hội nghị lần thứ mười một, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiếp tục làm việc. 

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong.

Các đồng chí Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đại diện một số cơ quan trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị; bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội.

130 ý kiến góp ý về triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023

Mở đầu phiên làm việc chiều, hội nghị đã nghe giải trình, tiếp thu của các cơ quan liên quan về các ý kiến góp ý đối với 10 chương trình, kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6 và của Bộ Chính trị.

Tổng hợp chung kết quả thảo luận tổ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cho biết, đã có 59 đại biểu phát biểu trực tiếp tại 4 tổ đại biểu, nêu 130 ý kiến về các vấn đề liên quan, trong đó có 34 ý kiến về Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; 30 ý kiến về Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo năm 2022 của Ban Thường vụ Thành ủy...

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh tổng hợp ý kiến thảo luận tại hội nghị.

Tiếp theo, Hội nghị đã nghe giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý vào các chương trình, kế hoạch thực hiện 10 nghị quyết của Trung ương. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn đã tiếp thu, giải trình về Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TƯ Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 22-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

Tiếp đó, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông đã tiếp thu, giải trình các ý kiến đại biểu nêu về Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược, địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông phát biểu giải trình, làm rõ một số ý kiến tại phiên thảo luận tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Dương Đức Tuấn đã tiếp thu, giải trình các ý kiến đại biểu nêu về Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn phát biểu giải trình, làm rõ một số ý kiến tại phiên thảo luận tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải tiếp thu, giải trình các ý kiến đại biểu nêu về Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 30-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải phát biểu giải trình, làm rõ một số ý kiến tại phiên thảo luận tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền tiếp thu, giải trình các ý kiến đại biểu nêu về Chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền phát biểu giải trình, làm rõ một số ý kiến tại phiên thảo luận tại hội nghị.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy tiếp thu ý kiến các ý kiến về Nghị quyết số 28-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và các vấn đề về công tác xây dựng Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tiếp thu ý kiến tại hội nghị.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, đã có 73 ý kiến góp ý về công tác xây dựng Đảng. Đa số các ý kiến đều tập trung đánh giá việc triển khai công tác xây dựng Đảng, phân tích và làm rõ những kết quả đã đạt được; đồng thời chỉ rõ nguyên nhân những hạn chế còn tồn tại và phương hướng cụ thể để khắc phục trong thời gian tới. 

Các ý kiến đại biểu tại 4 tổ thảo luận cũng tập trung làm rõ nhiều vấn đề đổi mới phương thức lãnh đạo các cấp ủy; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm với công việc, với Thủ đô. Một số ý kiến cũng đề nghị phân tích làm rõ việc kinh tế Thủ đô phát triển nhưng chưa vững chắc, quá trình thực hiện trật tự, kỷ cương; hướng giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc như: Tình trạng ô nhiễm môi trường không khí, hạ tầng giao thông; quan tâm đầu tư trụ sở và trang thiết bị cho các cơ quan truyền thông, báo chí của Thủ đô Hà Nội…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, Ban Thường vụ xin tiếp thu toàn bộ các ý kiến đóng góp của các đại biểu; bổ sung, hoàn thiện các chương trình hành động của thành phố để triển khai thực hiện trong năm tới. 

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười một, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII. 100% các đại biểu tham dự hội nghị đã biểu quyết thông qua Nghị quyết. 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả

Kết luận hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao, sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị lần thứ mười một, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra.

Nhấn mạnh thêm một số vấn đề lớn, quan trọng và khái quát lại những kết quả chủ yếu của Hội nghị, Bí thư Thành ủy cho biết, năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức từ tác động của đại dịch Covid-19, xung đột vũ trang kéo dài giữa Nga và Ukraine, song, toàn Đảng bộ thành phố đã phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; kịp thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ có tính chiến lược phát triển Thủ đô; đồng thời, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu kết luận hội nghị.

Lưu ý ý nghĩa bản lề của năm 2023, đồng thời là năm đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường, Bí thư Thành ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Thành ủy viên, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt 6 nội dung nhiệm vụ.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023 là năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, 10 chương trình công tác lớn của Thành ủy khóa XVII và các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2023 của Thành ủy đã đề ra; tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và Đại hội Đảng bộ các cấp.

Cùng với quyết liệt tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, cần phối hợp xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với định hướng phát triển Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; tập trung hoàn thiện thủ tục và triển khai thực hiện đầu tư dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại hội nghị.

Đồng chí Đinh Tiến Dũng yêu cầu tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TƯ ngày 17-11-2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, gắn với kiểm soát quyền lực, phát huy dân chủ cơ sở, tăng cường kỷ cương, kỷ luật; làm tốt công tác dự báo, nắm chắc tình hình cơ sở; định hướng tư tưởng, hướng dẫn dư luận; tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý của tổ chức, đảng viên và nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm.

Về các kế hoạch, chương trình hành động của Thành ủy thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6 và một số Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, đây là những nội dung rất quan trọng, có tính chủ trương, định hướng trước mắt và lâu dài cho sự phát triển của Thủ đô trên hầu hết tất cả các lĩnh vực. Vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các cơ quan tham mưu tiếp thu tối đa các ý kiến góp ý xác đáng để tiếp tục hoàn thiện các dự thảo Kế hoạch, Chương trình hành động của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện; trong đó cần lưu ý bảo đảm thống nhất chung về thể thức, bố cục của các dự thảo và đồng bộ về các giải pháp; sớm ban hành để làm căn cứ cho các tổ chức Đảng trực thuộc, các sở, ban, ngành thành phố xây dựng kế hoạch hành động của từng ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Khẳng định Hội nghị đã thành công tốt đẹp, Bí thư Thành ủy tin tưởng, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ trên cơ sở kết quả hội nghị sẽ chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch để sớm tổ chức triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2023.

Trước mắt, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị các cấp, các ngành quan tâm tổ chức phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Quý Mão chu đáo, vui tươi, nghĩa tình, an toàn, tiết kiệm; thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy; bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Đẩy mạnh các hoạt động chào đón năm mới, mừng Xuân Quý Mão gắn với các phong trào thi đua, hoạt động thiết thực kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh (3-2-1930) và 93 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17-3-1930).

Nguồn: HNMO

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?