Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Tuyên truyền các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến của Thành phố
04/07/2019 | 16:38  | Lượt xem: 95

Xem công văn tại đây

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?