Thông tin hoạt động của Thành phố Thông tin hoạt động của Thành phố

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025
05/06/2020 | 09:55  | Lượt xem: 280

Mục tiêu chủ yếu là phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế của Hà Nội bình quân 5 năm 2021-2025 khoảng 7,5-8%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 80-85%; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố cuối nhiệm kỳ ở dưới mức 0,5%...

Một góc Hà Nội. Ảnh: TTXVN

Ngày 4-6, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Nội dung của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 phải được xây dựng trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy, HĐND thành phố…; từ đó xác định mục tiêu phát triển 5 năm 2021-2025 phù hợp với mục tiêu Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong các chỉ tiêu chủ yếu, đáng chú ý là tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố bình quân 5 năm 2021-2025 phấn đấu khoảng 7,5-8%; tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia là 80-85%; tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn của thành phố cuối nhiệm kỳ là dưới 0,5%; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch là 100%; tỷ lệ vận tải hành khách công cộng là 30-35%...

Chỉ thị cũng nêu các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu như: Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Cùng với đó đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, như giao thông vận tải, cầu, cảng sông, cảng cạn; phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh, thân thiện với môi trường; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ.

Theo HNMO

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?