Thông tin hoạt động các phường Thông tin hoạt động các phường

BẦU CỬ DẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026
09/06/2021 | 15:39  | Lượt xem: 13

Sáng 23/5, cùng với cử tri cả nước, cử tri của phường Hàng Bông đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cử tri phường  Hàng Bông đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân đối với đất nước. Ngày hội toàn dân được diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Nhận định được tình hình dịch bệnh covid-19 sẽ rất phức tạp và khó lường trong ngày bầu cử 23/5/2021. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND quận Hoàn kiếm, UBND phường Hàng Bông đã chủ động xây dựng các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống tại các điểm bầu cử. UBND phường đã tập huấn cho các lực lượng đặc biệt là những người trong tổ bầu cử trực tiếp tiếp xúc với các cử tri và bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ, tại các khu vực bỏ phiếu để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian diễn ra bầu cử. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch trên hệ thống loa truyền thanh của phường, tuyên truyền lưu động, thông điệp 5k của Bộ y tế tại các điểm bầu cử.

Các cử tri phường Hàng Bông tới điểm bỏ phiếu đã được lực lượng y tế hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn và hướng dẫn đứng giãn cách tại khu vực bỏ phiếu.

Bên cạnh công tác phòng chống dịch, công tác đảm bảo ninh trật tự, bảo vệ cho cuộc bầu cử có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong đó lực lượng công an là nòng cốt; đảm bảo 100% quân số ứng trực từ 6h sáng đến 22h, giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Toàn phường Hàng bông có 06 Tổ bầu cử với 6699 cử tri, trong đó có 11 cử tri đang cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung của Thành phố; 01 cử tri là bệnh nhân tại bệnh viện Việt Đức có nguyện vọng được bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 4 phường Hàng Bông. BCĐ công tác bầu cử phường Hàng Bông đã chỉ đạo các lực lượng xuống tận nơi mà cử tri đang điều trị bệnh viện Việt Đức để cử tri đó thực hiện quyền bầu cử của mình. Phối hợp với khách sạn Silkpath để chuyển phiếu bầu tới tận tay người cách ly để thực hiện quyền bầu cử. 100% cử tri phường Hàng Bông đã đi bầu cử.

Một số hình ảnh nhân dân vui tươi phấn khởi đi bầu cử

Sáng 23/5, cùng với cử tri cả nước, cử tri của phường Hàng Bông đã nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu hội Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cử tri phường  Hàng Bông đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của người công dân đối với đất nước. Ngày hội toàn dân được diễn ra trong không khí vui tươi, phấn khởi và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Nhận định được tình hình dịch bệnh covid-19 sẽ rất phức tạp và khó lường trong ngày bầu cử 23/5/2021. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND quận Hoàn kiếm, UBND phường Hàng Bông đã chủ động xây dựng các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống tại các điểm bầu cử. UBND phường đã tập huấn cho các lực lượng đặc biệt là những người trong tổ bầu cử trực tiếp tiếp xúc với các cử tri và bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư tại chỗ, tại các khu vực bỏ phiếu để đảm bảo an toàn trong suốt thời gian diễn ra bầu cử. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch trên hệ thống loa truyền thanh của phường, tuyên truyền lưu động, thông điệp 5k của Bộ y tế tại các điểm bầu cử.

Các cử tri phường Hàng Bông tới điểm bỏ phiếu đã được lực lượng y tế hướng dẫn khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn và hướng dẫn đứng giãn cách tại khu vực bỏ phiếu.

Bên cạnh công tác phòng chống dịch, công tác đảm bảo ninh trật tự, bảo vệ cho cuộc bầu cử có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong đó lực lượng công an là nòng cốt; đảm bảo 100% quân số ứng trực từ 6h sáng đến 22h, giữ vững an ninh, an toàn tuyệt đối cho ngày bầu cử.

Toàn phường Hàng bông có 06 Tổ bầu cử với 6699 cử tri, trong đó có 11 cử tri đang cách ly tại cơ sở cách ly y tế tập trung của Thành phố; 01 cử tri là bệnh nhân tại bệnh viện Việt Đức có nguyện vọng được bỏ phiếu tại tổ bầu cử số 4 phường Hàng Bông. BCĐ công tác bầu cử phường Hàng Bông đã chỉ đạo các lực lượng xuống tận nơi mà cử tri đang điều trị bệnh viện Việt Đức để cử tri đó thực hiện quyền bầu cử của mình. Phối hợp với khách sạn Silkpath để chuyển phiếu bầu tới tận tay người cách ly để thực hiện quyền bầu cử. 100% cử tri phường Hàng Bông đã đi bầu cử.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

]]>

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?