Thông tin hoạt động các phường Thông tin hoạt động các phường

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng "Báo cháy 114"
02/08/2022 | 15:27  | Lượt xem: 630

Xem file hướng dẫn sử dụng  định dạng pdf tại đây.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?