Thông tin hoạt động các phường Thông tin hoạt động các phường

Phường Hàng Đào tổ chức thành công Bầu cử Đại biểu Quốc hội Khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
25/05/2021 | 15:18  | Lượt xem: 31

       Đúng 7h00 phút ngày 23/5/2021, Hòa chung không khí nô nức, phấn khởi của cử tri cả nước. Ban chỉ đạo Bầu cử phường Hàng Đào đã tiến hành khai mạc tại 03 Khu vực Bỏ phiếu. Khu vực Bỏ phiếu số 01 tại số 08 phố Chả Cá; Khu vực Bỏ phiếu số 02 tại số 48 phố Hàng Ngang; Khu vực Bỏ phiếu số 03 tại số 10 phố Hàng Đào. Ban chỉ đạo Bầu cử phường quyết tâm  tổ chức thành công để Ngày Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp thật sự là “Ngày hội của Toàn dân”.

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'ỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM! BẦU CỬ ĐẠI BIỀU QUỐC HỘI KHÃA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021- NGÀY 23 THÁNG NĂM 20. KHU PHƯỜ QUÂN THÀ SUMS HÒM PHIẾU HÃM PHIẾU HOM'

Có thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Nguyễn Quang Minh, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUỐ BẦU cỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÃ NHÂN D VÀ ĐẠI BIỂU HỘI NHIỆM 021 202 NGÀY ĂM 2021 IU VỤ ƯỜN ÎN IÁNH K TIỆ BA HÒMPHIẾU PHIẾU HÒM PHIẾU HÒM PHIẾU'

Có thể là hình ảnh về trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người

Có thể là hình ảnh về đang đứng và văn bản cho biết 'NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUԔN NĂM ! BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2011- 20 2026 NGÀY 23 THÁNG 2021 YHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ 01 HƯỜNG HÀNG ĐÀO HOÀN KIẾM PHÃ HÀ NỘI HÃM PHIẾU HÃM PHIẾU PHIẾU'

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'NGÀY 23 THÁNG 5 21 VỰC BỎ PHIẾU SỐ 01 G HÀNG ĐÀO IOÀN KIẾM PHỐ HÀ NỘI HÃM PHIẾU HÃM PHIẾU HÒM PHIẾU'

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'BẦU cỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM 2021- 2026 NGÀY 2 IG 5 NĂM 2021 KHU VỰC BỎ PHƯỜNG HÀ QUẬN HOÀN THÀNH PH HÃM PHIẾU HÃM PHIẾU HÒM PHIẾU'

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'BẦU cỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ -2026 NGÀY 23 THÁN ĂM 2021 KHU VỰC BỎ PHI PHƯỜNG HÀNG QUẬN HOÀN KIÉ HÀNH PHỐ HÀ HÃM PHIẾU HÃM PHIẾU HÒM PHIẾU'

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 1 người và đang đứng

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng và văn bản cho biết 'BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021- 2026 NGÀY 23 THÁNG 5 NĂM 2021 KHU VỰC BỎ PHIẾL PHƯỜNG HÀNG ĐÀ QUẬN HOÀN KIẾM THÀNH PHÃ TOBAUCUSỐ1 PHƯỜNG HÀNG ĐÀO HÃM PHIẾU HÃM PHIẾU bok. HÒM PHIẾU'

Có thể là hình ảnh về 1 người, đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'BẦU cỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 20 D26 NGÀY 23 TH BỎ PHIẾU SỐ 01 ÀNG ĐÀO N HÀ NỘI NIÊM PHONG HÃI มมม AWANHÃMPHIẾU PHIẾU'

Có thể là hình ảnh về 3 người, trong đó có Thùy Mỵ, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'KHU VỰC BẦU CỬ BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021- 2026! KHU VỰC BỎ PHIẾU SỐ: 02 PHƯỜNG HÀNG ĐÀO, QUẬN HOÀN KIẾM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI BẦU CỬ ĐẠI BIẾU 46 Hàng KHÓA BIÊU HỘIĐÔNG CỬTRI NỘI TÍCHCỰC CỰC THAM GIA BẦUCỬ ĐẠI BIỂU QUỐCHỘI KHÓA IẾP PHẦN QUYỀN ÁCCẤP NHIỆM 2021-2026 ANGÀY HỘI CỦA DÂN! NGHĨA DÂN,D NHÂN DẦN, NHÂN DÂN! RẦU CỬ 19009095'

Tin, ảnh: BCĐ Bầu cử phường Hàng Đào

]]>

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?