Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Đoàn Giám sát số 5 giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 20216 tại 3 phường
23/04/2021 | 08:08  | Lượt xem: 60

Thực hiện Quyết định số 109-QĐ/QU, ngày 09/3/2021 của Quận ủy về việc thành lập các đoàn giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; từ ngày 23 đến ngày 26/3/2021, Đoàn Giám sát số 5 do đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận làm Trưởng Đoàn đã tổ chức giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại 3 phường: Đồng Xuân, Hàng Bạc và Tràng Tiền.

Cùng tham dự Đoàn giám sát số 5 có các đồng chí: Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Dân vận Quận ủy, Phó trưởng đoàn và các đồng chí thành viên là đại diện lãnh đạo một số phòng, ban quận.

Qua giám sát cho thấy, công tác chuẩn bị Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã được các phường triển khai nghiêm túc, chặt chẽ, chủ động và đúng quy định, đảm bảo tiến độ thời gian Luật định. Công tác phổ biến, quán triệt Chỉ thị 45-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của các cấp về bầu cử được triển khai sớm, rộng rãi trong cán bộ, nhân dân với nhiều hình thức khác nhau. Các phường đã ban hành Nghị quyết chuyên đề và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; thành lập Ban chỉ đạo và các tiểu ban; quan tâm tập huấn nghiệp vụ bầu cử cho cán bộ phường, cơ sở tham gia công tác bầu cử. Công tác thông tin tuyên truyền được Đảng ủy, UBND các phường tập trung chỉ đạo triển khai sâu rộng với hình thức đa dạng, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ của người dân. Các phường đã thực hiện quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận đảm bảo đúng tiến độ và luật định. Công tác rà soát danh sách cử tri; công tác lựa chọn nhân sự tham gia tổ bầu cử được thực hiện chặt chẽ, số lượng phù hợp với số lượng cử tri của từng khu vực bỏ phiếu. Các phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, điểm bầu cử, nơi niêm yết danh sách cử tri...

Tại các buổi giám sát, các phường đã kiến nghị Quận ủy, Ủy ban Bầu cử quận sớm ban hành hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng dự toán và thanh quyết toán kinh phí phục vụ công tác bầu cử; sớm có phương án kịch bản triển khai công tác bầu cử trong trường hợp thực hiện giãn cách xã hội đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; sớm khôi phục hệ thống loa truyền thanh của các phường phục vụ hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Để đảm bảo cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn quận thành công tốt đẹp, đúng pháp luật, Ban Thường vụ Quận ủy đề nghị Đảng ủy, Ban Chỉ đạo bầu cử các phường tiếp tục bám sát kế hoạch của Ủy ban Bầu cử quận, xây dựng kế hoạch chi tiết những công việc, tiến độ thời gian từ nay đến kết thúc bầu cử. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên giao ban Ban Chỉ đạo để nắm sát tình hình và tiến độ triển khai các nhiệm vụ. Bám sát các văn bản, kế hoạch đã ban hành, triển khai các nhiệm vụ về bầu cử theo đúng tiến độ đề ra. Tăng cường công tác tuyên truyền với nhiều hình thức, chú trọng tuyên truyền cổ động trực quan, tạo không khí tưng bừng, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Tập trung chỉ đạo rà soát, hoàn thiện danh sách cử tri đảm bảo chính xác. Rà soát kỹ, lựa chọn khu vực bỏ phiếu, điểm niêm yết danh sách cử tri bảo đảm thuận lợi cho nhân dân. Lựa chọn, bố trí những cán bộ, công chức, đặc biệt là đội ngũ cán bộ cơ sở là những người có sức khỏe, có năng lực, có kinh nghiệm, có bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức tốt tham gia các tổ bầu cử. Chủ động, có phương án bảo đảm an toàn tại các địa điểm bỏ phiếu, nơi niêm yết danh sách cử tri, trụ sở cơ quan phường trước, trong và sau ngày bầu cử. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các khiếu nại, tố cáo có liên quan đến bầu cử, liên quan đến các ứng cử viên. Rà soát, bảo đảm chu đáo các điều kiện về kinh phí, cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cuộc bầu cử. Đồng thời tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Đoàn Giám sát số 5 giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 giám sát tại phường Hàng Bạc.

Đoàn Giám sát số 5 giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 giám sát tại phường Tràng Tiền.

Tin: Trần Quỳnh

(Ban Tuyên giáo Quận ủy)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?