Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

HĐND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Khẳng định vai trò, vị thế trong hệ thống chính trị tại địa phương
17/12/2021 | 13:21  | Lượt xem: 102

Bên cạnh việc lựa chọn vấn đề "đúng" và "trúng", thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát, khảo sát, trong năm qua, công tác tổ chức Kỳ họp của HĐND quận Hoàn Kiếm tiếp tục được đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu và không ngừng nâng cao về chất lượng.

Đổi mới hoạt động chất vấn tại kỳ họp

Theo Phó Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Nguyễn Thị Phương Chung, Năm 2021, mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội và hoạt động của các cơ quan nhà nước, thế nhưng với tinh thần quyết tâm cao, sự chủ động và linh hoạt trong quá trình triển khai thực hiện, Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận đã hoàn thành toàn bộ các chương trình, kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng và đạt hiệu quả.

Trong năm 2021, việc tổ chức các kỳ họp HĐND quận đều đảm bảo đúng Luật định, tiếp tục đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu và không ngừng nâng cao về chất lượng. Nội dung các kỳ họp được Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ quận sớm thống nhất trên cơ sở các quy định của pháp luật, bám sát chỉ đạo của thành phố, Quận ủy, các nhiệm vụ trọng tâm của quận, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Công tác thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp của các Ban HĐND quận được thực hiện nghiêm túc, đúng Luật định, là cơ sở giúp các đại biểu HĐND quận có thêm thông tin, là cơ sở để thảo luận, xem xét và quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của quận.

 

Trong năm 2021, công tác tổ chức Kỳ họp của HĐND quận Hoàn Kiếm tiếp tục được đổi mới, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu

Đáng chú ý, hoạt động chất vấn tại kỳ họp tiếp tục được đổi mới, phát huy trí tuệ của đại biểu, công khai tranh luận, đối thoại, đề cao tính xây dựng, ý thức trách nhiệm của người được chất vấn. Chủ tọa điều hành kỳ họp khoa học, dân chủ tạo không khí sôi nổi trong thảo luận, tranh luận tại hội trường. "Kết thúc các vấn đề thảo luận và chất vấn, Chủ tọa đều tổng hợp và kết luận rõ ràng yêu cầu các cơ quan thực hiện và đề nghị cử tri theo dõi, giám sát. Các Nghị quyết do HĐND quận ban hành đều có tính khả thi cao, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận", Phó Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh.

Năm 2021 cũng đánh dấu hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND quận tiếp tục được nâng cao chất lượng, không ngừng đổi mới và được tổ chức đúng luật. Nội dung, chương trình giám sát được đảm bảo đúng trọng tâm, trọng điểm, sát thực tiễn, liên quan đến bức xúc dân sinh trên địa bàn quận. Đồng thời, các cuộc giám sát đều có kế hoạch rõ ràng, xác định mục đích, yêu cầu, nội dung và hình thức giám sát, đối tượng giám sát, thời gian thực hiện; các kết luận giám sát có chất lượng đã chỉ ra những khó khăn cần tháo gỡ, những mặt hạn chế, yếu kém cần khắc phục, qua đó góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn quận.

Sẽ giám sát những vấn đề "nóng" trên địa bàn

Theo Phó Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Thị Phương Chung, trong năm 2022, hoạt động của HĐND quận sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, hoạt động hiệu quả, thiết thực. Theo đó, HĐND quận sẽ tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả và đổi mới hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận; chủ động trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp của HĐND quận trong năm 2022 với các nội dung sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của quận, nguyện vọng của cử tri và đảm bảo đúng Luật định; tăng cường xem xét trả lời chất vấn và tổ chức hoạt động giải trình của Thường trực HĐND quận giữa các kỳ họp HĐND quận... "HĐND quận Hoàn Kiếm cũng quyết tâm triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2026 gắn với thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và củng cố chính quyền nông thôn tại thành phố Hà Nội”, bà Nguyễn Thị Phương Chung khẳng định.

Bên cạnh đó, HĐND quận sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết giám sát chuyên đề của HĐND quận về việc thực hiện các quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố và việc triển khai thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Hoàn Kiếm. "Đặc biệt, HĐND quận sẽ xây dựng và triển khai các hoạt động giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND quận theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, giám sát những vấn đề “nóng”, nhiệm vụ cấp bách, những vấn đề bức xúc được cử tri quan tâm như công tác quản lý tài chính ngân sách; việc triển khai các dự án đầu tư công; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...", Phó Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh.

Ngoài ra, Thường trực HĐND quận cũng xác định sẽ đổi mới hoạt động tiếp công dân, trong đó tăng cường tiếp công dân theo vụ việc, chú trọng giám sát và đôn đốc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân do Thường trực HĐND, các vị đại biểu HĐND chuyển tới UBND quận, UBND các phường và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Trong năm 2022, HĐND quận Hoàn Kiếm sẽ chủ động phối hợp với UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ quận và các cơ quan có liên quan triển khai có hiệu quả Nghị quyết kỳ họp thứ 3, công tác toàn khóa của BCH Đảng bộ quận Khóa XXVI. Đồng thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ đề ra cùng hệ thống chính trị của Quân đẩy nhanh sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt an sinh xã hội. 

Nguồn: daibieunhandan.vn

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?