Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 16 – Kỳ họp chuyên đề
11/11/2020 | 15:38  | Lượt xem: 81

Sáng ngày 9/11/2020, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Hoàn Kiếm khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 16 – Kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định các nội dung: Tình hình thực hiện dự toán 10 tháng và các nhiệm vụ cuối năm 2020; Chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; kế hoạch vốn đầu tư công và dự toán chi thường xuyên năm 2020 của quận Hoàn Kiếm.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Phạm Tuấn Long – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận khóa XIX, trưởng một số phòng, ban, quận và các đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Đồng chí Dương Đức Tuấn - Bí thư Quận ủy; Chủ tịch HĐND quận đã phát biểu khai mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Trang - Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch quận trình bày các báo cáo tờ trình, dự thảo Nghị quyết về: Tình hình thực hiện dự toán 10 tháng và các nhiệm vụ cuối năm 2020; Phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của quận Hoàn Kiếm; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; kế hoạch vốn đầu tư công và dự toán chi thường xuyên năm 2020 của quận Hoàn Kiếm. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Trưởng Ban KT-XH HĐND quận trình bày báo cáo thẩm tra đối với các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết về: Phê duyệt Chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; kế hoạch vốn đầu tư công và dự toán chi thường xuyên năm 2020 của quận Hoàn Kiếm.

Các đại biểu HĐND quận đã tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua 2 nghị quyết với tỷ lệ thống nhất cao, đó là các nghị quyết: Nghị quyết về phê duyệt Chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công của quận Hoàn Kiếm; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; kế hoạch vốn đầu tư công và dự toán chi thường xuyên năm 2020 của quận Hoàn Kiếm. Đây là những vấn đề quan trọng liên quan đến việc đầu tư vốn ngân sách, thực hiện các dự án đầu tư công; là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để Quận chủ động hơn trong việc sử dụng các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, thiết thực.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận khẳng định kỳ họp đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Để triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết tại kỳ họp này, đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm và đề nghị cấp ủy, chính quyền từ quận đến phường cần nỗ lực thực hiện để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quận Hoàn Kiếm, giai đoạn 2016-2020.

Đồng chí Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu tại kỳ họp.

Các đại biểu biểu quyết tại kỳ họp.

Tin: Vân Anh

(VPHĐND&UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?