Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX tổ chức kỳ họp thứ 2
22/07/2021 | 16:51  | Lượt xem: 272

Ngày 20/7/2021, HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 2 để thảo luận, xem xét đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2021; phê duyệt chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021…

Dự kỳ họp có các đồng chí: Vũ Đăng Định - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Đinh Hồng Phong – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận khóa XX, trưởng các phòng, ban, đoàn thể quận, lãnh đạo các phường và các đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

 Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Đăng Định - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận cho biết: 6 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng rất nặng nề, tác động nghiêm trọng đến đời sống nhân dân trong quận; tuy nhiên, với tinh thần quyết tâm cao, bám sát chỉ đạo của Thành phố, với sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhằm đạt “mục tiêu kép” mà Chính phủ đề ra. Trong đó, quận đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; tập trung phát triển KT-XH; nhiều chỉ tiêu KT-XH đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2020. Tổng mức doanh thu ngành thương mại, dịch vụ đạt 45,48% kế hoạch năm, tăng 8,67% so với cùng kỳ. Tổng thu NSNN trên địa bàn quận đạt 5.330,9 tỷ đồng, bằng 59,5% dự toán năm, tăng 37,2% so cùng kỳ. Thu ngân sách quận hưởng sau điều tiết đạt 795,9 tỷ đồng, bằng 54% dự toán năm, tăng 33% so với cùng kỳ.

 Với tinh thần “phục hồi và phát triển kinh tế, phòng chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân”, đồng chí đề nghị các vị đại biểu HĐND quận phát huy cao độ năng lực, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, phân tích, đánh giá khách quan toàn diện về tình hình KT-XH của quận 6 tháng đầu năm 2021; thẳng thắn nhìn nhận, phân tích sâu những hạn chế, yếu kém, chỉ rõ nguyên nhân và những bài học kinh nghiệm để từ đó đề ra giải pháp quyết liệt, đột phát thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021, tập trung phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách Thành phố giao để có nguồn lực đầu tư cho phát triển, đảm bảo các điều kiện phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội.

  Báo cáo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận cho biết: 6 tháng đầu năm 2021, UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị kiên trì thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả: Tổng mức doanh thu ngành thương mại, dịch vụ đạt 45,48% so với kế hoạch năm, tăng 8,67% so với cùng kỳ. Chỉ đạo đảm bảo hàng hóa không để khan hiếm khi xảy ra dịch bệnh Covid-19 cũng như phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán. 

Công tác thu ngân sách nhà nước đạt kết quả tốt. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn quận đạt 5.330,9 tỷ đồng, đạt 59,5% dự toán năm, tăng 37,2% so với cùng kỳ, trong đó, số thu do quận thực hiện đạt 1.310,3 tỷ đồng, đạt 51,2% dự toán năm, bằng 92,5% so với cùng kỳ. 

Tình hình trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường được duy trì tốt. Công tác chỉnh trang đô thị được triển khai tích cực. Tổ chức khởi công 03 công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập quận. Công tác quản lý trật tự xây dựng được kiểm soát chặt chẽ. Công tác quản lý nhà đất được quan tâm. Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thể thao, du lịch, y tế, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm được chú trọng. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội được quan tâm thực hiện tốt.
Quận đã tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đã xây dựng và triển khai Kế hoạch thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn quận được đảm bảo ổn định, không để xảy ra vấn đề nổi cộm, phức tạp.
Với những kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2021 và những thành tựu phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xây dựng chính quyền và thực hiện pháp luật đạt được trong những năm qua, Quận Hoàn Kiếm đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng “Huân chương Độc lập hạng Nhất”. 

Tại phiên họp chất vấn, với tinh thần, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong quận, HĐND quận tiến hành chất vấn về “Công tác triển khai, tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận để thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận”. Đây là vấn đề thiết thực, mang tính thời sự và được nhiều cử tri quan tâm. HĐND đánh giá cao sự nghiêm túc, tinh thần cầu thị của Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc quận trong trả lời chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND quận. Đồng thời, ghi nhận sự thẳng thắn, trách nhiệm với tinh thần xây dựng của các vị đại biểu trong việc đặt câu hỏi chất vấn, tái chất vấn.

Thông qua hoạt động chất vấn cho thấy: Bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính quyền quận, phường vẫn còn bộc lộ những hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu và mong muốn của cử tri. Vì vậy, đề nghị Lãnh đạo UBND quận, Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND các phường tiếp thu và có các giải pháp hiệu quả, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện và khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại phiên chất vấn. Thường trực HĐND quận sẽ ban hành Thông báo kết luận của Chủ tọa Phiên chất vấn làm cơ sở cho việc giám sát triển khai thực hiện.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá về những thuận lợi, khó khăn và những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2021 với sự đồng thuận, thống nhất cao, HĐND quận đã thông qua 08 Nghị quyết. Đây là những quyết định quan trọng là cơ sở để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Đăng Định - Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận khẳng định kỳ họp thứ 2 - HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Sau kỳ họp, HĐND quận đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận, UBND, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị thuộc quận kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 2 HĐND quận; đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND quận kịp thời báo cáo nội dung kết quả kỳ họp tới cử tri; đề nghị UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác giám sát cùng với việc vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND quận thông qua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn quận.

 

Đồng chí Vũ Đăng Định - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đoàn Chủ tịch điều hành kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch HĐND quận phát biểu tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận trình bày báo cáo của UBND quận tại kỳ họp.

Đồng chí Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ quận trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Đồng chí Phí Hoàng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy, Trưởng ban Pháp chế HĐND quận trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Đại biểu biểu quyết tại kỳ họp.

Tin: Vân Anh

(VP HĐND và UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?