Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

HĐND quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung Luật số 47/2019/QH14 và Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội
05/11/2020 | 09:48  | Lượt xem: 60

Thực hiện Chương trình số 01/CTr-HĐND ngày 02/01/2020 của Thường trực HĐND quận về công tác trọng tâm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận năm 2020; sáng ngày 30/10/2020, Thường trực HĐND quận đã tổ chức hội nghị quán triệt Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình Chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội.

Dự hội nghị có các đồng chí: Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận. Cùng dự có các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Thường trực HĐND, Ủy viên UBND quận, Ban Thường trực UBMTTQ quận, Trưởng các Ban Đảng Quận ủy, Chánh Văn phòng Quận ủy, các vị đại biểu HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021; các đồng chí là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ, Phó Chủ tịch HĐND và thành viên 02 Ban HĐND 18 phường.

 Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Trung Tuấn - Thạc sỹ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Nội vụ  trao đổi các nội dung cơ bản, các điểm mới quan trọng của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-7-2020. Luật đã sửa đổi, bổ sung 5/50 điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 38/143 điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương với nhiều điểm đáng chú ý như: Quy định thẩm quyền của Chính phủ trong việc quy định khung số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và tiêu chí thành lập, số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của bộ, ngành, chính quyền địa phương. Luật quy định rõ khung số lượng theo hướng giảm từ 10% đến 15% số lượng đại biểu HĐND ở từng loại hình đơn vị hành chính; số lượng phó chủ tịch HĐND cấp tỉnh, cấp huyện; phó trưởng ban chuyên trách của HĐND cấp tỉnh…

Nghị quyết số 97/2019/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Khi thực hiện thí điểm thì mô hình tổ chức chính quyền địa phương các cấp của thành phố Hà Nội đã có sự phân biệt giữa chính quyền đô thị và chính quyền nông thôn. Đối với chính quyền đô thị (khu vực nội thành, nội thị): Thực hiện thí điểm chính quyền đô thị hai cấp, đó là cấp chính quyền thành phố Hà Nội và cấp chính quyền quận, thị xã (đều có HĐND và UBND). Ở các phường không tổ chức cấp chính quyền địa phương, chỉ tổ chức chính quyền địa phương ở phường là UBND phường (không tổ chức HĐND phường). Đối với chính quyền nông thôn (huyện, xã): Giữ nguyên mô hình chính quyền nông thôn 3 cấp, đó là cấp chính quyền thành phố Hà Nội và cấp chính quyền huyện, thị xã và cấp chính quyền xã (đều có HĐND và UBND). Mô hình tổ chức cấp chính quyền của thành phố Hà Nội và huyện, thị xã, xã, thị trấn cơ bản như hiện nay, nhưng có rà soát để thực hiện các giải pháp nhằm củng cố cấp chính quyền tại các xã, thị trấn thuộc các huyện và các xã thuộc thị xã Sơn Tây theo quy định của pháp luật.

Về cơ cấu tổ chức: Mặc dù chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận của thành phố Hà Nội vẫn gọi là UBND phường, là cơ quan hành chính nhà nước ở phường. Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức của UBND phường đã khác so với trước đây, gồm có: Chủ tịch, Phó Chủ tịch phường, Trưởng Công an phường, các công chức giữ vị trí chức danh Chỉ huy trưởng quân sự phường, văn phòng-thống kê, địa chính-xây dựng-đô thị và môi trường, tài chính-kế toán, tư pháp-hộ tịch, văn hóa-xã hội. Về nguyên tắc hoạt động của UBND phường: UBND phường làm việc theo chế độ thủ trưởng. Chủ tịch phường lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của UBND phường và các công chức khác của phường, bảo đảm theo nguyên tắc tập trung dân chủ và tuân thủ các quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch phường giúp Chủ tịch phường giải quyết các công việc theo phân công của Chủ tịch phường.

Tại hội nghị, đã có 02 đại biểu phát biểu ý kiến đặt ra 03 câu hỏi đề nghị báo cáo viên trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề có liên quan đến việc thực hiện thí điểm kiêm nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND phường; công tác bố trí sắp xếp các vị trí chức danh cán bộ công chức khi triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Hai nội dung văn bản được quán triệt tại hội nghị rất thiết thực với HĐND các cấp của thành phố Hà Nội nói chung, quận Hoàn Kiếm nói riêng. Để triển khai có hiệu quả Luật số 47/2019/QH14 và Nghị quyết số 97/2019/QH14, đồng chí Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đề nghị Đảng, chính quyền quận, phường căn cứ kế hoạch của thành phố, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để triển khai thực hiện có hiệu quả ở địa phương.

Đồng chí Dương Đức Tuấn - Thành uỷ viên, Bí thư Quận uỷ, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Phan Trung Tuấn - Thạch sỹ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bội Nội vụ truyền đạt các nội dung Luật số 47/2019/QH14 và Nghị quyết số 97/2019/QH14 

Tin: Vân Anh (Văn phòng HĐND và UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?