Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026
30/06/2022 | 17:02  | Lượt xem: 80

Sáng ngày 30/6/2022, HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường kỳ) để thực hiện chức năng, thẩm quyền theo quy định của Luật.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Trương Xuân Cừ - Phó chủ tịch Trung ương Hội người Cao tuổi Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV; Vũ Đăng Định - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Đinh Hồng Phong – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy; Phó Chủ tịch HĐND, UBND quận khóa XX, trưởng các phòng, ban, đoàn thể quận, lãnh đạo các phường và các đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Đăng Định - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh tầm quan trọng của kỳ họp và cho biết: Theo dự kiến chương trình đề ra, kỳ họp thứ 5 HĐND quận khóa XX sẽ diễn ra trong 2 ngày (30/6 và 01/7) để bàn và quyết định nhiều nội dung quan trọng, đó là:

Thứ nhất, Tại kỳ họp này, HĐND quận sẽ thảo luận, xem xét đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm 2022.

Trong sáu tháng đầu năm 2022, với tinh thần quyết tâm cao, bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, cùng với sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp Nhân dân, cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở đã chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện các giải pháp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. Hoạt động kinh tế trên địa bàn quận bước đầu hồi phục, các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch đã có bước khởi sắc.

Tuy nhiên, những tác động tiêu cực của đại dịch COVID -19 là chưa dừng lại; giá xăng dầu liên tục tăng cao tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế và ảnh hưởng đến đời sống của người dân; thiên tai, dịch bệnh còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp…. đó là những nguy cơ, thách thức trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận năm 2022 và những năm tiếp theo. Do vậy, kỳ họp thứ 5 HĐND quận có nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là: Đánh giá một cách khách quan, toàn diện những tác động, ảnh hưởng đến việc triển khai thực hiện, những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; đồng thời thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém để có những giải pháp quyết liệt, đột phá phù hợp với điều kiện thực tiễn nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022, tập trung phấn đấu vượt chỉ tiêu thu ngân sách Thành phố giao (năm 2022, Thành phố giao quận thực hiện thu 11.248,13 tỷ đồng) để có nguồn lực đầu tư cho phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết 26 của BCH Đảng bộ quận.

Thứ hai, Tại kỳ họp, HĐND quận sẽ tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua 15 báo cáo và 03 nghị quyết thường kỳ; 03 báo cáo và 07 nghị quyết chuyên đề. Trong đó có những Nghị quyết hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ quận, các Chương trình, Đề án của Quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, như: Nghị quyết về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn quận”; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025… Các nội dung trình tại kỳ họp đều là những nội dung hết sức quan trọng, đòi hỏi các vị đại biểu HĐND quận cần tập trung trao đổi, thảo luận để làm rõ các vấn đề trước khi quyết nghị đảm bảo các Nghị quyết khi ban hành có tính khả thi cao, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của Quận trong giai đoạn hiện nay.

Thứ ba, HĐND quận sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về “Việc triển khai thực hiện các quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố và việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Hoàn Kiếm”. Trong thời gian từ tháng 7/2021 đến tháng 5/2022, Đoàn giám sát của HĐND quận đã tiến hành giám sát tại 19 đơn vị và xây dựng báo cáo kết quả giám sát trình HĐND quận tiến hành giám sát chuyên đề. Trên cơ sở báo cáo của Đoàn giám sát, đề nghị các vị đại biểu tập trung phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả đạt được, những vấn đề còn tồn tại hạn chế để kiến nghị các giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố; triển khai thực hiện hiệu quả việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn quận trong thời gian tới.

Thứ tư, Tại kỳ họp này, HĐND quận sẽ dành 01 ngày (1/2 thời gian của kỳ họp) để tiến hành chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn. Trên cơ sở đề xuất của các Ban, các Tổ và các đại biểu HĐND quận, căn cứ tình hình thực tiễn, Thường trực HĐND quận sẽ tiến hành xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại Phiên chất vấn kỳ họp thứ 4 HĐND quận và dự kiến tiến hành chất vấn về: (1) Công tác quản lý, sử dụng tài sản công là cơ sở nhà đất do các đơn vị thuộc quận hiện đang quản lý; (2) Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử tại quận Hoàn Kiếm và (3) Tiến độ triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2022. Các nội dung chất vấn tại kỳ họp lần này đều là những vấn đề được đại biểu, cử tri và nhân dân hết sức quan tâm.

Đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận đề nghị các vị đại biểu HĐND quận nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dân chủ thảo luận, đóng góp ý kiến tâm huyết, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của cử tri, góp phần vào thành công của kỳ họp, đáp ứng niềm tin của cử tri và nhân dân trong quận.

Trong ngày làm việc thứ nhất, HĐND quận đã nghe UBND quận báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội quận Hoàn Kiếm 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Thường trực HĐND quận báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Ban Thường trực UBMTTQ quận thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ quận 6 tháng đầu năm 2022; Tòa án nhân dân quận báo cáo tóm tắt công tác xét xử 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Ban Pháp chế HĐND quận đại diện cho 2 Ban HĐND quận trình bày báo cáo thẩm tra chung về tình hình kinh tế - xã hội quận Hoàn Kiếm 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

HĐND quận thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Thường trực HĐND quận trình HĐND quận: Báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri với kỳ họp thứ 4 HĐND quận khóa XX và Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND quận Hoàn Kiếm năm 2023.

HĐND quận giám sát chuyên đề và thông qua Nghị quyết về kết quả giám sát việc thực hiện các quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố; việc thực hiện thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Hoàn Kiếm.

UBND quận trình HĐND quận thảo luận và thông qua Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Thường trực HĐND quận trình HĐND quận thảo luận thông qua Nghị quyết thành lập các Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND quận năm 2023.

UBND quận trình HĐND quận thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết về: Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quận 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo và tờ trình, dự thảo Nghị quyết về quyết toán ngân sách nhà nước quận Hoàn Kiếm năm 2021; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung dự toán chi ngân sách quận Hoàn Kiếm năm 2022;  Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND quận; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 của quận Hoàn Kiếm.

Cũng trong ngày làm việc thứ nhất, HĐND quận đã bầu kiện toàn chức danh Phó trưởng ban Pháp chế HĐND quận đối với đồng chí Vũ Bích Ngọc - Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế HĐND quận với số phiếu 100% đại biểu có mặt đồng ý.

 

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Đồng chí Vũ Đăng Định - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận trình bày báo cáo của UBND quận tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch HĐND quận trình bày báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 tại kỳ họp.

Đồng chí Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch UBMTTQ quận trình bày báo cáo tại kỳ họp.

Đồng chí Vũ Đăng Định - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận bỏ phiếu bầu kiện toàn chức danh Phó trưởng ban Pháp chế HĐND quận tại kỳ họp.

Đồng chí Đinh Hồng Phong – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy bỏ phiếu bầu kiện toàn chức danh Phó trưởng ban Pháp chế HĐND quận tại kỳ họp.

Đồng chí Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận bỏ phiếu bầu kiện toàn chức danh Phó trưởng ban Pháp chế HĐND quận tại kỳ họp.

Đồng chí Vũ Đăng Định - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận tặng hoa chúc mừng đồng chí Vũ Bích Ngọc được bầu giữ chức danh Phó trưởng ban Pháp chế HĐND quận tại kỳ họp.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?