Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Kỳ họp thứ 5 – HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX thành công tốt đẹp
08/07/2022 | 10:33  | Lượt xem: 23

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, chương trình công tác trọng tâm năm 2022, trong 2 ngày 30/6 và 01/7/2022, HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX đã tổ chức kỳ họp thứ 5 để thảo luận, xem xét đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện ngân sách nhà nước trên địa bàn quận 6 tháng đầu năm; phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022…

Dự kỳ họp có các đồng chí: Vũ Đăng Định - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Đinh Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND quận khóa XX, Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc quận, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ 18 phường và các vị đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đặc biệt, kỳ họp còn có sự tham dự của đồng chí Trương Xuân Cừ - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận nhấn mạnh: Trong sáu tháng đầu năm 2022, với tinh thần quyết tâm cao, bám sát sự chỉ đạo của Thành phố, cùng với sự ủng hộ tích cực của các tầng lớp nhân dân, cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở đã chủ động, linh hoạt trong triển khai thực hiện các giải pháp thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường mới. Hoạt động kinh tế trên địa bàn quận bước đầu hồi phục, các hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch đã có bước khởi sắc. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực của đại dịch COVID -19 là chưa dừng lại; giá xăng dầu liên tục tăng cao tác động nghiêm trọng đến nền kinh tế và ảnh hưởng đến đời sống của người dân; thiên tai, dịch bệnh còn tiềm ẩn và diễn biến phức tạp…. đó là những nguy cơ, thách thức trong quá trình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quận năm 2022 và những năm tiếp theo.

Tại kỳ họp, HĐND quận đã tiến hành xem xét, thảo luận và thông qua 15 báo cáo và 03 nghị quyết thường kỳ; 03 báo cáo và 07 nghị quyết chuyên đề. Trong đó có những Nghị quyết hết sức quan trọng nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ quận, các Chương trình, Đề án của Quận ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, như:  Nghị quyết về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trên địa bàn quận”; Nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025…

HĐND quận đã tiến hành giám sát chuyên đề về “Việc triển khai thực hiện các quy định về cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở phường, tổ dân phố và việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại quận Hoàn Kiếm”.

Để kịp thời kiện toàn tổ chức cán bộ, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Pháp chế HĐND quận, tại kỳ họp này, HĐND quận đã tiến hành bầu kiện toàn chức danh Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, bà Vũ Bích Ngọc - Ủy viên chuyên trách Ban Pháp chế đã trúng cử chức danh Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, với tinh thần, trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong quận, HĐND quận đã dành 01 ngày (1/2 thời gian của kỳ họp) để tiến hành chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn. Theo đó, HĐND quận đã tiến hành xem xét, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tọa kỳ họp tại Phiên chất vấn kỳ họp thứ 4 HĐND quận và tiến hành chất vấn về 03 vấn đề: (1) Công tác quản lý, sử dụng tài sản công là cơ sở nhà đất do các đơn vị thuộc quận hiện đang quản lý; (2) Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử tại quận Hoàn Kiếm và (3) Tiến độ triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư công năm 2022. Các nội dung chất vấn tại kỳ họp lần này đều là những vấn đề được đại biểu, cử tri và nhân dân hết sức quan tâm. HĐND đánh giá cao sự nghiêm túc, tinh thần cầu thị của Thủ trưởng các phòng ban, đơn vị thuộc quận trong trả lời chất vấn, tái chất vấn của đại biểu HĐND quận. Đồng thời, ghi nhận sự thẳng thắn, trách nhiệm với tinh thần xây dựng của các vị đại biểu trong việc đặt câu hỏi chất vấn, tái chất vấn.

Thông qua hoạt động chất vấn cho thấy: Bên cạnh sự nỗ lực, quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chính quyền quận, phường vẫn còn bộc lộ những hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu và mong muốn của cử tri. Vì vậy, HĐND quận đề nghị Lãnh đạo UBND quận, Thủ trưởng đơn vị, Chủ tịch UBND các phường tiếp thu và có các giải pháp hiệu quả, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện và khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế được chỉ ra tại Phiên chất vấn. Thường trực HĐND quận sẽ ban hành Thông báo kết luận của Chủ tọa Phiên chất vấn làm cơ sở cho việc giám sát triển khai thực hiện.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá về những thuận lợi, khó khăn và những mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2022 với sự đồng thuận, thống nhất cao, HĐND quận đã thông qua 10 Nghị quyết. Đây là những quyết định quan trọng là cơ sở để các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nhằm thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Đăng Định – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận khẳng định kỳ họp thứ 5 - HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Sau kỳ họp, HĐND quận đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận, UBND, các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị thuộc quận kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết đã được thông qua tại kỳ họp thứ 5 HĐND quận; đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu và các đại biểu HĐND quận kịp thời báo cáo nội dung kết quả kỳ họp tới cử tri; đề nghị UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường công tác giám sát cùng với việc vận động nhân dân thực hiện các Nghị quyết đã được HĐND quận thông qua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế trên địa bàn quận.

Đồng chí Phạm Tuấn Long - Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận phát biểu tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Anh Quân - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực UBND quận phát biểu tại kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch UBND quận phát biểu tại kỳ họp.

Đồng chí Vũ Đăng Định - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận phát biểu bế mạc kỳ họp.

Quang cảnh kỳ họp thứ 5 - HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin: Vân Anh

(VP HĐND và UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?