Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Tài liệu tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 HĐND quận
18/11/2022 | 15:35  | Lượt xem: 7

 

 

Xem tài liệu tại đây.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?