Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

15/06/2021 | 16:57  | Lượt xem: 342
Sáng ngày 15/6/2021, Ủy ban Bầu cử quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND quận khóa XX

01/06/2021 | 14:26  | Lượt xem: 270
Sáng ngày 1/6/2021, Ủy ban Bầu cử quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị trực tiếp điểm cầu Quận ủy, HĐND và UBND quận tại hội trường tầng 4 – 33 phố Nhà Chung và trực tuyến với 18 phường, công bố kết...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố kiểm tra công tác bầu cử và công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại quận Hoàn Kiếm

07/05/2021 | 19:30  | Lượt xem: 355
Sáng ngày 6/5/2021, Đoàn công tác số 3 của Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Bầu cử thành phố và Đoàn giám sát số 1 của HĐND thành phố, do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch...

Hội nghị công bố quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận đối với đồng chí Nguyễn Quốc Hoàn

05/05/2021 | 14:04  | Lượt xem: 284
Sáng ngày 4/5/2021, Thường trực Quận ủy, UBND quận đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội, về việc phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, nhiệm...

HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 19 bầu kiện toàn chức danh Phó chủ tịch UBND quận

29/04/2021 | 08:36  | Lượt xem: 353
Sáng ngày 28/4/2021, HĐND quận Hoàn Kiếm tổ chức kỳ họp thứ 19 HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 bầu kiện toàn chức danh Phó chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm theo luật định.

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú, đối với đồng chí Phạm Tuấn Long – Chủ tịch UBND quận ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026

26/04/2021 | 18:05  | Lượt xem: 210
Tối ngày 29/3/2021, UBND - UBMTTQ phường Hàng Mã đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri Tổ dân phố số 4 (nơi đồng chí Phạm Tuấn Long cư trú), đối với đồng chí Phạm Tuấn Long –...

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri nơi cư trú, đối với đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung – Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026

26/04/2021 | 18:03  | Lượt xem: 166
Tối ngày 8/4/2021, UBND - UBMTTQ phường Khương Trung đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri Tổ dân phố số 15 (nơi đồng chí Nguyễn Thị Phương Chung và đồng chí Vũ Bích Ngọc cư...

Đoàn Giám sát số 5 giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 20216 tại 3 phường

23/04/2021 | 08:08  | Lượt xem: 158
Thực hiện Quyết định số 109-QĐ/QU, ngày 09/3/2021 của Quận ủy về việc thành lập các đoàn giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu...

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri, đối với đồng chí Nguyễn Anh Quân – Phó chủ tịch UBND quận ứng cử đại biểu HĐND quận nhiệm kỳ 2021-2026

13/04/2021 | 08:43  | Lượt xem: 174
Tối ngày 6/4/2021, UBND - UBMTTQ phường Hàng Gai đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm cử tri Tổ dân phố số 1 (nơi đồng chí Nguyễn Anh Quân cư trú), đối với đồng chí Nguyễn Anh Quân...

Đoàn giám sát số 1 giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 20216 tại 3 phường

13/04/2021 | 08:41  | Lượt xem: 255
Trong các ngày 23/3, 25/3 và 30/3/2021, Đoàn giám sát số 1 của Ban Thường vụ Quận ủy do đồng chí Vũ Đăng Định – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy làm Trưởng Đoàn đã tổ chức giám sát công tác lãnh đạo,...

Đoàn giám sát số 5 và Thường trực HĐND quận giám sát về công tác tổ chức cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

08/04/2021 | 08:40  | Lượt xem: 322
Thực hiện Quyết định số 109-QĐ/QU ngày 09/3/2021 về thành lập các đoàn giám sát của Ban Thường vụ Quận ủy giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức cuộc Bầu cử đại biểu Quốc...

HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ 18 xem xét, đánh giá công tác nhiệm kỳ 2016 - 2021

24/03/2021 | 09:49  | Lượt xem: 278
Ngày 19/3/2021, HĐND quận Hoàn Kiếm tổ chức kỳ họp thứ 18 HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Dự kỳ họp có các đồng chí: Vũ Đăng Định – Thành ủy viên, Bí thư quận ủy, Phạm Tuấn Long...

Giám sát việc thực hiện các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2021 - 2026

17/03/2021 | 16:29  | Lượt xem: 238
Căn cứ các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên, của Quận ủy, Ủy ban Bầu cử quận, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm đã khẩn trương, kịp thời xây dựng,...

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với lãnh đạo HĐND và đại biểu chuyên trách HĐND quận tham gia ứng cử đại biểu HĐND quận, nhiệm kỳ 2021-2026

17/03/2021 | 16:24  | Lượt xem: 233
Căn cứ Hướng dẫn số 05/HD-MTTQ-BTT ngày 26/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm,...

Hội nghị bàn giao 59 hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

17/03/2021 | 08:46  | Lượt xem: 208
Chiều ngày 15/3/2021, đại diện Ủy ban Bầu cử quận – Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị bàn giao danh sách trích ngang, hồ sơ người ứng cử Đại biểu HĐND quận...

Hội nghị thông báo phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2021 – 2026

23/02/2021 | 14:52  | Lượt xem: 368
Sáng ngày 22/02/2021, tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận Hoàn Kiếm, 33 phố Nhà Chung, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm tổ chức hội nghị thông báo cho các cơ quan,...

Hội nghị hiệp thương lần thứ Nhất thỏa thuận số lượng, cơ cấu, thành phần người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2021 - 2026

10/02/2021 | 13:37  | Lượt xem: 482
Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND số 85/2015/QH13 ngày 25/6/2015 và hướng dẫn số 1187/NQ-UBTVQH14 ngày 11/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xác định dự kiến cơ...

Thường trực HĐND quận giao ban với các Ban, các Tổ đại biểu HĐND quận, Thường trực HĐND 18 phường năm 2021

04/02/2021 | 08:38  | Lượt xem: 319
Thực hiện Chương trình số 02/CTr-HĐND ngày 04/01/2021 của Thường trực HĐND quận về công tác trọng tâm của Thường trực HĐND, các Ban HĐND quận 6 tháng đầu năm 2021, ngày 28/01/2021, Thường trực...

Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận ký kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2021

15/01/2021 | 08:51  | Lượt xem: 509
Sáng ngày 12/01/2021, Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQ quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp hoạt động năm 2020 và ký kết chương trình phối hợp hoạt động...

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?