Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020-2025
24/06/2020 | 16:34  | Lượt xem: 104

Ngày 11/6//2020, tại hội trường tầng 4, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận, Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng các ban Đảng Quận ủy, lãnh đạo HĐND -UBND - Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội quận, các đồng chí thành viên tổ công tác số 4 Quận ủy chỉ đạo Đại hội; các đồng chí lãnh đạo Đảng bộ qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các đơn vị Doanh nghiệp trong khối cùng 119 đại biểu chính thức của Đại hội thay mặt cho 572 đảng viên của Đảng bộ được triệu tập đông đủ.

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa I trình Đại hội, trong đó nhấn mạnh: Năm năm qua (2015-2020), trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen; tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, các chi bộ, đơn vị doanh nghiệp trực thuộc và toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ khối đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực, chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt, nghiên cứu các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước được quan tâm tổ chức theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Việc học tập, làm theo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhiều chi bộ tổ chức nghiêm túc, đổi mới, cách làm sáng tạo, thiết thực gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và chuyên môn trong doanh nghiệp. Công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên mới; kiện toàn, củng cố tổ chức bộ máy chi bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được cải thiện và nâng cao đi vào nền nếp hơn. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Các đơn vị - doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp vào công tác thu ngân sách của quận. Đời sống của người lao động cơ bản ổn định, các chế độ chính sách theo quy định được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các tổ chức đoàn thể nhân dân từng bước được quan tâm, đổi mới, thiết thực và phù hợp với tính chất, đặc thù của Khối Doanh nghiệp tư nhân. Đảng bộ đã vận động, thành lập mới được 17 chi bộ đảng trực thuộc (đạt 113% Nghị quyết Đại hội đề ra), kết nạp được 60 đảng viên; thành lập 3 tổ chức công đoàn. Các tổ chức Đảng mới được thành lập đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị lãnh đạo những tổ chức đoàn thể, đồng hành cùng chủ Doanh nghiệp để phát triển, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, chăm lo đời sống người lao động. Với những kết quả trên, trong nhiệm kỳ qua, nhiều năm liên tục Đảng bộ khối được Quận ủy Hoàn Kiếm xếp loại tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; tặng nhiều giấy khen về thành tích thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội về công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài nhà nước và thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Dương Đức Tuấn - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ khối DN ngoài KVNN quận đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời đề nghị Đảng bộ Khối phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ, tiếp tục thảo luận, phân tích làm rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, coi trọng việc giữ gìn đoàn kết gắn bó, xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh.

Đại hội đã thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm. Các đại biểu đã tích cực tham gia phát biểu tham luận và tập trung đề xuất nhiều giải pháp vào chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với tinh thần dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khối doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận Hoàn Kiếm khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 15 đồng chí và bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đồng chí Bùi Bích Thủy được Đại hội tín nhiệm bầu tái cử chức danh Bí thư Đảng bộ với tỷ lệ phiếu bầu đạt 98,32%. Tại phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối đã thống nhất bầu Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 5 đồng chí; bầu đồng chí Nguyễn Xuân Nguyên và đồng chí Hoàng Thạch Tâm giữ chức danh Phó Bí thư Đảng ủy; bầu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận Hoàn Kiếm gồm 8 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

        Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội và thể hiện quyết tâm chính trị sớm triển khai chương trình, kế hoạch đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Nguyễn Thoa

(Đảng ủy Khối DNNKVNN quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?