Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Đại hội đại biểu Hội Luật gia quận Hoàn Kiếm lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019 – 2024)
29/08/2019 | 17:55  | Lượt xem: 66

Sáng 27/8/2019, Đại hội đại biểu Hội Luật gia quận Hoàn Kiếm lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đ¬ược tổ chức tại Hội trường tầng 4 - Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận nhằm kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu khóa VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019, rút ra những bài học kinh nghiệm, đề ra mục tiêu phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản để tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện, tạo ra bước phát triển mới cho hoạt động của Hội Luật gia quận nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tới dự Đại hội có ông Nguyễn Hồng Tuyến – Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội. Đại biểu lãnh đạo quận Hoàn Kiếm có ông Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; ông Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các ông, bà trong Ban Thường vụ Quận ủy; Phó chủ tịch HĐND, UBND quận, trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể quận, lãnh đạo các phường và 157 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Hội Luật gia quận lần thứ VIII.

Sau phát biểu khai mạc của bà Ngô Hồng Thủy – Chủ tịch Hội Luật gia quận lần thứ VII, Đại hội đã nghe và thảo luận, đóng góp một số ý kiến vào báo cáo hoạt động của Hội Luật gia quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2014 – 2019 và chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong nhiệm kỳ qua, tổ chức và hoạt động của các cấp hội đã đi vào nền nếp; nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, hiệu quả hơn. Hội đã chủ động đề ra các biện pháp nhằm xây dựng, củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát triển hội viên theo hướng tăng cường về số lượng và nâng cao về chất lượng; quan tâm đến công tác bồi dưỡng kiến thức pháp luật và kỹ năng hoạt động công tác hội, góp phần vào việc nâng cao nhận thức và năng lực hoạt động của các hội viên.  Công tác xây dựng tổ chức hội, phát triển hội viên có bước phát triển mới cả về số lượng và chất lượng. Trong nhiệm kỳ, đã kết nạp được hơn 120 hội viên. Đến nay, toàn quận đã có 22 chi hội luật gia trực thuộc với tổng số 465 hội viên. Tỷ lệ hội viên là đảng viên 86,5%, 196 hội viên tham gia cấp ủy đảng, 102 hội viên là đại biểu HĐND quận, phường, 09 hội viên tham gia hội thẩm nhân dân quận, 62 hội viên tham gia Ủy ban MTTQ và Ban công tác mặt trận). Hoạt động của các cấp hội dần đi vào nề nếp; nội dung, phương thức hoạt động được đổi mới, hiệu quả hơn. Vai trò nòng cốt của các cấp hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải, trợ giúp pháp lý được phát huy. Nhiệm kỳ qua, quận hội và các chi hội cơ sở đã tổ chức và tham gia phối hợp tổ chức trên 651 hội nghị tuyên truyền, giới thiệu các văn bản pháp luật cho trên 51 nghìn lượt người. Việc tổ chức “Ngày pháp luật” được duy trì tốt. Tỷ lệ hòa giải thành đạt 82,4%. Các cấp hội đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào các dự thảo văn bản Luật, văn bản quy phạm pháp luật (dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 1992; dự thảo Bộ Luật Dân sự năm 2005 (sửa đổi); Bộ Luật Tố tụng Hình sự (sửa đổi); tham gia tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động…

Với những thành tích xuất sắc trong công tác, nhiệm kỳ qua, Hội Luật gia quận đã được Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng bằng khen và nhiều giấy khen Hội Luật gia Thành phố và các cấp, các ngành.

Trong nhiệm kỳ VIII (2019 - 2024), Hội Luật gia quận quan tâm đến công tác phát triển hội viên theo hướng nâng cao về chất lượng. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao kiến thức pháp luật cho hội viên. Phát triển thêm 1 Chi hội luật gia cơ sở tại cơ quan hành chính nhà nước, kết nạp từ 50 đến 60 hội viên. 100% hội viên được bồi dưỡng kiến thức pháp luật hàng năm. 100% Chi hội triển khai thực hiện các nhiệm vụ ghi trong Điều lệ, trong đó có trên 80% Chi hội hoạt động hiệu quả. Mỗi Chi hội Luật gia cơ sở có từ 02 đến 05 hội viên là tuyên truyền viên pháp luật. Mỗi Chi hội Luật gia phường có ít nhất 02 hội viên tham gia là thành viên tổ hòa giải. 100% hội viên tại các phường tham gia là thành viên Câu lạc bộ trợ giúp pháp lý và là lực lượng nòng cốt trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Tham luận của các đại biểu trong Đại hội đã làm rõ thêm kết quả các cấp hội đạt được trong nhiệm kỳ qua và đóng góp nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tại Đại hội, Hội Luật gia Thành phố Hà Nội đã tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết – Kỷ cương – Đổi mới – Phát triển”. Quận ủy – HĐND – UBND - UBMTTQ quận tặng bức trướng và lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Phát biểu với Đại hội, ông Nguyễn Hồng Tuyến – Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội; ông Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những kết quả Hội Luật gia quận đạt được trong nhiệm kỳ qua và gợi mở, định hướng những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp lớn Đại hội cần thực hiện tốt trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội, tích cực đóng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm giàu đẹp, thanh lịch, văn minh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Luật gia quận Hoàn Kiếm khóa VIII (nhiệm kỳ 2019 – 2024) gồm 13 thành viên. Ban chấp hành Hội Luật gia quận Hoàn Kiếm khóa VIII đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường trực Hội Luật gia quận gồm 5 thành viên gồm: Chủ tịch, các Phó chủ tịch và Ủy viên Thường trực. Bà Ngô Hồng Thủy – Trưởng phòng Tư pháp quận được bầu làm Chủ tịch Hội. Các Phó chủ tịch là: ông Nguyễn Xuân Dũng (Chi hội Trưởng Chi hội Luật gia Viện kiểm sát nhân dân quận); ông Lê Ngọc Bình (Chi hội Trưởng Chi hội Luật gia phường Hàng Buồm); bà Nguyễn Thị Huyền (Chi hội Trưởng Chi hội Thi hành án quận) và bà Lê Quỳnh Hoa là Ủy viên Thường trực Hội Luật gia quận Hoàn Kiếm khóa VIII.

Ghi nhận thành tích của các tập thể và cá nhân, tại Đại hội, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam tặng Kỷ niệm Chương “Vì sự nghiệp phát triển Hội Luật gia Việt Nam” cho 2 cá nhân; tặng Bằng khen cho Hội Luật gia quận Hoàn Kiếm; UBND quận Hoàn Kiếm tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 7 cá nhân.

Đại hội đại biểu Hội Luật gia quận Hoàn Kiếm lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2019 - 2024) đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Với tinh thần “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” Đại hội kêu gọi toàn thể hội viên khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết nhất trí, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Đại hội Đại biểu Hội Luật gia quận Hoàn Kiếm khóa VIII đề ra, nhằm đạt mục tiêu: “Xây dựng tổ chức hội phát triển vững mạnh; đoàn kết kỷ cương và đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động, tích cực xây dựng quận Hoàn Kiếm giàu đẹp, thanh lịch, văn minh”.

Bà Ngô Hồng Thủy – Chủ tịch Hội Luật gia quận lần thứ VII phát biểu khai mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Hồng Tuyến – Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Ông Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu tại Đại hội.

Ông Nguyễn Hồng Tuyến – Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Ông Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; ông Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; bà Nguyễn Thị Phương Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND quận tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Ông Nguyễn Hồng Tuyến – Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội trao Kỷ niệm Chương cho 2 cá nhân.

Ông Nguyễn Hồng Tuyến – Chủ tịch Hội Luật gia thành phố Hà Nội trao Băng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam cho Hội Luật gia quận Hoàn Kiếm.

Ông Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao thưởng cho các tập thể được khen thưởng.

Ông Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trao thưởng cho các tập thể được khen thưởng.

Bà Lê Quỳnh Hoa - Ủy viên Thường trực Hội Luật gia quận điều hành phần khen thưởng.

Bà Ngô Hồng Thủy – Chủ tịch Hội Luật gia quận lần thứ VIII tặng quà các vị thôi không tham gia Ban chấp hành Hội Luật gia quận khóa VIII (nhiệm kỷ 2019 – 2024).

Các đại biểu biểu quyết Nghị quyết Đại hội.

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?