Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Hoàn Kiếm lần thứ III
06/08/2019 | 13:00  | Lượt xem: 148

Sáng 6/8/2019, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III nhằm tổng kết công tác Hội nhiệm kỳ 2014 - 2019, đưa ra phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2014.

Dự Đại hội có các ông: Nguyễn Sỹ Thúy – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hà Nội; Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy, Phó chủ tịch HĐND, UBND quận; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể quận, các phường và các ông bà là đại biểu chính thức của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Hoàn Kiếm quận.

Báo cáo tổng kết công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2014 – 2019, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 - 2024 do ông Vũ Thành Vĩnh - Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Hoàn Kiếm lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 - 2019 trình bày nêu rõ: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Hoàn Kiếm đã phối hợp tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước và của quận, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc xây dựng tổ chức hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân da cam. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 43/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thông tri số 01/TT-QU của Ban Thường vụ Quận ủy đã tạo chuyển biến nhất định về nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị quận, phường trong việc giải quyết hậu quả chất độc hóa học do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam.

Công tác vận động hội viên, chia tách các chi hội ghép, xây dựng chi hội ở từng phường đã góp phần kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng công tác hội; một số chi hội bước đầu hoạt động có hiệu quả. Kết quả chia tách chi hội ghép, thành lập 14 chi hội thể hiện quyết tâm và sự phối hợp tích cực giữa Quận hội với cấp ủy, chính quyền các phường, đáp ứng nguyện vọng của hội viên. 

Bên cạnh đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (Hội) quận Hoàn Kiếm đã tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của UBND, Ủy ban MTTQ quận; sự phối hợp, ủng hộ các ngành, đoàn thể, các phường, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp nạn nhân chất độc da cam. Công tác vận động xây dựng quỹ “Vì nạn nhân chất độc da cam” 5 năm qua đã được các cấp, các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội của quận, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và nhân dân ủng hộ với số tiền hơn 1,194 tỷ đồng. Nhờ tích cực làm tốt công tác vận động ủng hộ, đã góp phần động viên tinh thần, trợ giúp vật chất để các gia đình nạn nhân da cam giảm bớt khó khăn, điều trị bệnh tật, lạc quan trong công tác và cuộc sống. Toàn quận không còn gia đình nạn nhân da cam thuộc diện hộ nghèo, nhà cửa dột nát. 

Phát huy kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ này, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin (Hội) quận Hoàn Kiếm sẽ tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, tạo sự chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học; chủ động tham mưu, tranh thủ sự lãnh đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ; sự tham gia ủng hộ tích cực của các ban ngành, đoàn thể quận - phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân để xây dựng tổ chức hội, trợ giúp nạn nhân da cam vượt lên khó khăn, nuôi dưỡng tinh thần lạc quan, ý chí chiến thắng bệnh tật, gương mẫu tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ở địa phương, góp phần xây dựng quận Hoàn Kiếm giàu đẹp, thanh lịch, văn minh, hiện đại.

 Một số chỉ tiêu phấn đấu của hội trong nhiệm kỳ này như: Xây dựng quỹ “Vì nạn nhân da cam” cấp quận đạt từ 160 - 180 triệu đồng/năm; 100% nạn nhân da cam được Quận hội tặng quà dịp Tết Nguyên đán hàng năm; 100% người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam được UBND - Trạm y tế các phường khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc  nhân dịp ngày Thương binh Liệt sỹ hàng năm; không có nạn nhân da cam thuộc diện hộ nghèo, nhà ở “dột nát”; 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”...

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Hoàn Kiếm lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm 15 vị. Phiên họp lần thứ nhất Ban chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Hoàn Kiếm lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã bầu Ban Thường vụ gồm 5 vị; bầu Ban Kiểm tra gồm 3 vị; bầu ông Vũ Thành Vĩnh – Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Hoàn Kiếm lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 – 2019 làm Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Hoàn Kiếm lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024; bầu ông Vũ Thành Kim - tái cử làm Phó chủ tịch, Trưởng ban Kiểm tra Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Hoàn Kiếm lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đại hội đã hiệp thương cử 1 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Sỹ Thúy - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hà Nội và ông Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Hoàn Kiếm đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm Hội cần tích cực thực hiện trong nhiệm kỳ tới.

Ghi nhận thành tích của các tập thể và cá nhân trong nhiệm kỳ qua, tại Đại hội đã khen thưởng 18 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ông Vũ Thành Kim - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Hoàn Kiếm lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 – 2019 phát biểu khai mạc Đại hội.

Ông Vũ Thành Vĩnh - Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Hoàn Kiếm lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 - 2019 trình bày Báo cáo tổng kết công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2014 – 2019, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Bà Lê Thị Mỵ - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận trình bày báo cáo đại biểu chính thức dự Đại hội.

Ông Đoàn Quang Trọng - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Hoàn Kiếm lần thứ II, nhiệm kỳ 2014 – 2019 trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào các văn kiện dự thảo của Quận hội, Thành hội.

Ông Nguyễn Sỹ Thúy - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Ông Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu tại Đại hội.

Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Hoàn Kiếm lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Ông Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy chụp ảnh với các vị trong Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin quận Hoàn Kiếm lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt tại Đại hội.

Ông Nguyễn Sỹ Thúy - Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Thành phố Hà Nội trao thưởng cho các tập thể được khen thưởng.

Ông Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao thưởng cho các tập thể được khen thưởng.

Ông Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trao thưởng cho các tập thể được khen thưởng.

Ông Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trao thưởng cho các tập thể được khen thưởng.

                                                                        Nguồn: HoanKiem portal

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?