Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Đảng bộ Quân sự quận Hoàn Kiếm tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025
20/05/2020 | 09:33  | Lượt xem: 321

Trong 2 ngày 7 và 8/5/2020, Đảng bộ Quân sự quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Bí thư Đảng ủy Quân sự quận; Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Chí Lực – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự quận; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND quận; các đồng chí trong tổ công tác của Quận ủy và toàn thể đảng viên của Đảng bộ Quân sự quận.

Tại phiên chính thức của Đại hội, sau phát biểu khai mạc của đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Bí thư Đảng ủy Quân sự quận; đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự quận, Chính trị viên Ban CHQS quận, đã trình bày báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự quận nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội thảo luận và tiến hành các nội dung của Đại hội. Đại hội đã thảo luận và quyết nghị những nội dung cơ bản về đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân sự quận nhiệm kỳ 2015 - 2020, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã nhất trí thông qua báo cáo tổng hợp đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ quận Hoàn Kiếm lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tới dự, tặng lẵng hoa và phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội biểu dương những kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua và chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Quân sự quận và lực lượng vũ trang quận trong thời gian tới.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự quận nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu đoàn đại biểu gồm 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI và thông qua Nghị quyết Đại hội.

Tại hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự quận nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu đồng chí Trung tá Nguyễn Văn Nam - Chính trị viên Ban CHQS quận làm Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự quận và bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ Quân sự quận gồm 3 đồng chí và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Sau Đại hội Ban Chấp hành khóa mới kịp thời xây dựng, bổ sung, hoàn chỉnh các Chương trình, Kế hoạch, Đề án thực hiện nghị quyết phải xác định rõ yêu cầu, nội dung các bước tiến hành, những biện pháp cụ thể, phân công rõ trách nhiệm, quyền hạn của mỗi đồng chí cấp uỷ viên, lãnh đạo đơn vị gắn với từng lĩnh vực công tác. Từng chương trình phải xác định rõ nhiệm vụ, biện pháp đồng bộ, cụ thể, có tính khả thi, nêu rõ các bước tiến hành, phân công, phân nhiệm rõ ràng, định thời gian hoàn thành. Đồng thời, phải tập trung, nghiêm túc, quyết liệt chỉ đạo và tổ chức thực hiện đảm bảo hiệu quả cao, có kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, bảo đảm Nghị quyết phải thực sự phát huy hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng Đảng bộ Quân sự quận vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ quận ngày càng vững chắc trong tình hình mới. Lực lượng vũ trang quận tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng các Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tới cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang quận Hoàn Kiếm.

Đồng chí Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận, Bí thư Đảng ủy Quân sự quận nhiệm kỳ 2015 – 2020 phát biểu khai mạc Đại hội.

Trung tá Nguyễn Văn Nam - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự quận, Chính trị viên Ban CHQS quận, đã trình bày báo cáo Chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự quận nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Xuân Yêm - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ quận tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ Quân sự quận nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt Đại hội.

Đoàn Chủ tịch biểu quyết tại Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết Nghị quyết Đại hội.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?