Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Hội nghị triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương
05/07/2019 | 11:30  | Lượt xem: 135

Sáng ngày 5/7/2019 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị theo hình thức trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tới Thành ủy, quận, huyện, thị ủy.

Dự hội nghị tại điểm cầu quận Hoàn Kiếm có các đồng chí: Dương Đức Tuấn – Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận; Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước quận; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội quận; các đồng chí Trưởng các phòng, ban, ngành thuộc quận; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phường; Chủ tịch Ủy ban MTTQ; Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy, Trưởng Công an 18 phường; các đồng chí Báo cáo viên cấp quận; các đồng chí cộng tác viên Cụm dư luận xã hội quận và các đồng chí Bí thư cấp ủy các cơ sở đảng thuộc quận.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Phạm Xuân Cảnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam thông tin: “Ngành Dầu khí Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23/7/1959 - 23/7/2019); đồng chí Nguyễn Thanh Long - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương giới thiệu về Hệ thống Thông tin điện tử Tuyên giáo (VCNET). Đặc biệt, tại hội nghị, đại biểu các điểm cầu trong cả nước được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Trong đó, đồng chí đã đi sâu phân tích các nội dung, đó là: Vì sao trong giai đoạn hiện nay chúng ta phải tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; nhận diện các thế lực thù địch; một số nội dung và phương thức thủ đoạn của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; một số kết quả đạt được trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay; một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố cả nước căn cứ vào mục đích, đối tượng tuyên truyền để thông tin phù hợp từng nội dung các chuyên đề được các báo cáo viên truyền đạt tại hội nghị lần này. Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Ban Tuyên giáo, báo cáo viên các cấp cần tham mưu, quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đẩy mạnh thực hiện tốt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục tuyên truyền kết quả của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV cũng như giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri; tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; chủ trương, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019. Tham mưu cho cấp ủy về sơ kết Chỉ thị 05 gắn với kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người; tập trung tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ; tuyên truyền về phòng chống giảm nhẹ thiên tai…

Tin: Thúy Quỳnh

(Ban Tuyên giáo Quận ủy)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?