Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Liên đoàn Lao động quận bồi dưỡng nghiệp vụ kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ công đoàn
17/04/2019 | 11:30  | Lượt xem: 85

Ngày 17/4/2019, Liên đoàn Lao động phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận đã tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ nâng cao kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ công đoàn làm công tác tuyên giáo và truyền đạt nghị quyết Đại hội XII công đoàn Việt Nam.

Tới dự và là báo cáo viên của lớp có đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội; các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban LĐLĐ Thành phố, lãnh đạo các ban Quận ủy - HĐND - UBND - MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội quận và gần 200 cán bộ là Chủ tịch, phó Chủ tịch, cán bộ phụ trách công tác tuyên giáo của các công đoàn cơ sở, cán bộ chuyên trách cơ quan LĐLĐ quận.

Khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Lê Hoàng Thủy Vân - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận nhấn mạnh: Thực hiện chương trình công tác năm 2019 chức năng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ là một trong những chức năng hết sức quan trọng của tổ chức công đoàn trong nhiều năm qua, được LĐLĐ quận Hoàn Kiếm đặc biệt quan tâm và đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở mang tính thiết thực hiệu quả. LĐLĐ quận đã đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết các chế độ chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước liên quan đến người lao động tới các công đoàn cơ sở. Việc học tập nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, đặc biệt là học tập Nghị quyết Đại hội XII là việc làm hết sức quan trọng. Nghị quyết đã định hướng cho tổ chức công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động cần có nhiều đổi mới hơn nữa về nội dung, phương thức hoạt động sao cho đáp ứng yêu cầu nguyện vọng của CNVCLĐ trong thời kỳ mới, liên quan trực tiếp đến đời sống, việc làm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong doanh nghiệp, đến an sinh xã hội, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Việc tổ chức tuyên truyền nghị quyết đến đông đảo cán bộ, đoàn viên, Công nhân viên chức lao động là việc làm hết sức có ý nghĩa của các cấp công đoàn quận góp phần đưa nghị quyết vào cuộc sống, tiếp tục thực hiện “Năm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; “Năm vì lợi ích của đoàn viên công đoàn”; phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

 Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu đã được đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội truyền đạt các kỹ năng tuyên truyền, vận động cho cán bộ công đoàn làm công tác tuyên giáo và kỹ năng truyền đạt nghị quyết Đại hội XII công đoàn Việt Nam tới đối tượng CNVCLĐ của các công đoàn cơ sở.

 Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo và truyền đạt nghị quyết, các cán bộ công đoàn làm công tác tuyên giáo sẽ có thêm hiểu biết, nắm vững những nội dung cơ bản của nghị quyết và những kỹ năng tuyên truyền để về truyền đạt lại cho đoàn viên, CNVCLĐ tại cơ sở, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ngày càng phát triển ổn định, xây dựng quận Hoàn Kiếm và Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

Tin, ảnh: Đoàn Hồng Sơn

(LĐLĐ quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?