Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận năm 2020
03/09/2020 | 08:47  | Lượt xem: 85

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên năm 2020 của Quận ủy Hoàn Kiếm và Chương trình công tác dân vận năm 2020, ngày 31/8/2020 Ban Dân vận Quận ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị quận tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2020 cho cán bộ chủ chốt trong hệ thống chính trị của quận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cơ sở.

Dự lớp bồi dưỡng, có các đồng chí: Hồ Minh Tâm - Trưởng phòng đoàn thể và các hội Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội; Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy; lãnh đạo các Ban Đảng Quận ủy, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận; các đồng chí Ủy viên Ban thường trực Ủy ban MTTQ, Trưởng, phó các tổ chức chính trị - xã hội, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc quận; lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội 18 phường.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã nhấn mạnh để triển thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XXVI Đảng bộ quận, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và những nhiệm vụ chính trị quan trọng của quận, việc trang bị những kiến thức, kỹ năng về công tác dân vận là hết sức cần thiết, nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ quận và cơ sở, nhất là trong hệ thống dân vận quận và khối dân vận các phường để thực sự là cầu nối giữa Đảng với Nhân dân... qua đó, góp phần thực hiện có hiệu quả cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ, củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng bộ, chính quyền quận và các phường với Nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của chính quyền cơ sở và các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Chương trình của lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2020 với những nội dung phong phú, thiết thực, quán triệt những điểm mới về công tác dân vận, dân vận chính quyền và việc thực hiện quy chế dân chủ giúp cán bộ chủ chốt quận và đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận quận phát huy trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nội dung nhiệm vụ công tác dân vận, vận dụng sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của quận và cơ sở.

 

Đồng chí Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Phương - Giảng viên cao cấp, Nguyên Trưởng khoa xây dựng Đảng- Học viện Chính trị Khu vực I, truyền đạt kiến thức tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận năm 2020.

 

Tin, ảnh: Trà Linh

( Ban Dân vận Quận ủy)

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?