Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Quận Hoàn Kiếm chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo cho đội ngũ cán bộ cơ sở
09/09/2022 | 17:14  | Lượt xem: 5

Ngày 30/8/2022, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022, chuyên đề về công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đinh Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm nhấn mạnh tầm quan trọng, vai trò của công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội. Đây là yêu cầu khách quan trong hoạt động lãnh đạo, quản lý của các cấp, các ngành, luôn được Đảng và Nhà nước ta coi trọng. Trong những năm qua, Quận ủy Hoàn Kiếm luôn quan tâm, coi trọng công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận xã hội (DLXH), tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, thông tin tích cực và phản bác các luận điệu xuyên tạc trên mạng xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng, hệ thống tuyên giáo từ quận tới cơ sở, đội ngũ cộng tác viên DLXH thực hiện tốt các nhiệm vụ, cung cấp nhiều thông tin quan trọng, giúp cho các cấp ủy, chính quyền kịp thời có những định hướng, quyết sách chỉ đạo, quản lý điều hành sát với thực tế; triển khai nhiều biện pháp giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề bức xúc nảy sinh trong thực tiễn cuộc sống.

Với mục đích và tầm quan trọng đó, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị quận tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo, nhằm trang bị kỹ năng nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và kỹ năng ứng xử trên không gian mạng.

Tại lớp bồi dưỡng, đồng chí Từ Thúy Quỳnh - Phó trưởng Phòng Thông tin dư luận xã hội - Viện Nghiên cứu dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Trung ương đã trực tiếp truyền đạt một số nội dung về nghiệp vụ công tác tuyên giáo, kỹ năng xử lý các điểm nóng, thực hiện một số phương pháp điều tra dư luận xã hội và viết báo cáo phản ánh dư luận xã hội.

Với nội dung phong phú, thiết thực, và phương pháp đổi mới, truyền đạt và tiếp thu ý kiến 2 chiều, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo đã thành công tốt đẹp, cung cấp nhiều kiến thức bổ ích cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở.

Đại biểu dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022.

Đồng chí Đinh Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022.

Đồng chí Từ Thúy Quỳnh - Phó trưởng Phòng Thông tin dư luận xã hội - Viện Nghiên cứu dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt một số nội dung tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo năm 2022.

Tin, ảnh: Kiều Trang

(Ban Tuyên giáo Quận ủy)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?