Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Quận ủy Hoàn Kiếm kiểm điểm công tác lãnh đạo, quản lý năm 2021 thực chất, hiệu quả, kịp thời
30/12/2021 | 08:20  | Lượt xem: 82

Sáng 29-12, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn dự Hội nghị kiểm điểm đối với tập thể Ban Thường vụ Quận ủy và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021 của quận Hoàn Kiếm.

Báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Quận ủy, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong cho biết, năm 2021, Ban Thường vụ Quận ủy đã tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, thực hiện tốt các giải pháp để nắm chắc diễn biến và định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong Quận góp phần quan trọng vào việc phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận và Thành phố.

Ban Thường vụ Quận ủy cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch ngay từ khi có dịch Covid-19. Xác định thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, Quận ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, UBND Thành phố về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Zalo

Bí thư Quận ủy Vũ Đăng Định phát biểu tại Hội nghị

Quận đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm dân chủ, đúng luật, an toàn. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế phát triển. Triển khai các giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn. UBND Quận đã hoàn thành 18/19 chỉ tiêu HĐND Quận đề ra.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Quận ước đạt 13.200 tỷ đồng, bằng 147,4% dự toán Thành phố giao, bằng 125,4% so với cùng kỳ (thuế ngoài quốc doanh ước đạt 9.242 tỷ đồng, bằng 140% so với cùng kỳ, đạt 140,7% dự toán năm). Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm, chỉ đạo đảm bảo tiến độ, chất lượng các dự án chuyển tiếp năm 2020, triển khai công tác chuẩn bị đầu tư các dự án mới năm 2021. Chi giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021 ước đạt 532,2 tỷ đồng, bằng 114% kế hoạch vốn Thành phố giao, bằng 99,9% kế hoạch vốn Quận giao.

Ngoài ra, Quận cũng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn chỉnh các thủ tục báo cáo UBND Thành phố trình HĐND Thành phố xem xét tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng hầm đường bộ có kết hợp cho người đi bộ nối từ phố Trần Nguyên Hãn sang phố Chương Dương Độ và trường Tiểu học Võ Thị Sáu tại khu đất 36A Trần Hưng Đạo, 43F-47C Ngô Quyền và 13 Phan Huy Chú để nhằm giải quyết nhu cầu dân sinh cấp thiết…

“Nét nổi bật trong việc đổi mới phương thức, phong cách lãnh đạo năm 2021 là Ban Thường vụ Quận ủy luôn xác định cấp ủy Đảng vừa là cấp định hướng, vừa là động lực và phải là chỗ dựa của chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quận, từ đó chú trọng lãnh đạo nhằm phát huy tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tăng cường phân công, phân cấp, đề cao trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu; tiếp thu, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, của cán bộ cơ sở, khích lệ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, tạo được sự đồng thuận nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là những nhiệm vụ mới, khó khăn và phức tạp”- Phó Bí thư Thường trực HĐND Quận ủy Hoàn Kiếm Đinh Hồng Phong nhấn mạnh.

Phát biểu đánh giá kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Quận ủy và cá nhân Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn nhận định, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức kiểm điểm nghiêm túc, trách nhiệm, thực chất với mục đích sau kiểm điểm sẽ lãnh đạo, chỉ đao tốt hơn nữa các nhiệm vụ của Quận. Các ý kiến phát biểu góp ý với tập thể, cá nhân thẳng thắn, cụ thể, nêu rõ điểm mạnh, hạn chế và những mong muốn tiếp tục phát huy thế mạnh thời gian tới.

Nhấn mạnh thêm về các nhiệm vụ nổi bật của Quận, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn cho rằng, Hoàn Kiếm là quận trung tâm, mật độ dân cư đông, đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ của Trung ương, Thành phố, song trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, nhưng tập thể lãnh đạo của Quận đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; phòng, chống dịch Covid-19 và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển, thu ngân sách đạt cao, từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn…

Zalo

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng tình với một số hạn chế, tồn tại và những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Ban Thường vụ Quận ủy Hoàn Kiếm năm 2022, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị thời gian tới, Quận ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp gắn với tiếp tục lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị Quận ủy Hoàn Kiếm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo bảo đảm khoa học, hiệu quả, thiết thực, chủ động làm tốt công tác nắm tình hình cơ sở, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tiếp thu ý kiến góp ý tích cực của tổ chức, đảng viên và Nhân dân để lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm. Trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, Quận cần chăm lo công tác cán bộ, giao nhiệm vụ “rõ người, rõ việc”, lượng hóa công việc và sản phẩm hoàn thành; kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào chương trình làm việc những vấn đề quan trọng mới phát sinh về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh... đặc biệt là công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo mới của Trung ương và Thành phố về thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả.

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?