Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2021
13/09/2021 | 23:04  | Lượt xem: 6

Sáng ngày 11/9/2021, Quận ủy Hoàn Kiếm đã tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2021 cho toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các trường học thuộc quận. Lớp bồi dưỡng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến qua hệ thống Zoom meeting.

Dự khai mạc có các đồng chí: Đinh Hồng Phong - Phó Bí thư thường trực Quận ủy; Trương Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận; Trần Đức Hiếu - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy; Nguyễn Quốc Hoàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận; Lê Hồng Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận; Nguyễn Đình Thiện - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chỉ huy Trưởng Ban CHQS quận; Vương Hương Giang – Quận ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận; các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy, Trung tâm Chính trị quận, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Đinh Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tổ chức lớp bồi dưỡng chính trị hè. Đây là đợt sinh hoạt chính trị cho đội ngũ cán bộ, giáo viên thường xuyên hằng năm trước khi bước vào năm học mới nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ quản lý ngành giáo dục, giáo viên nắm vững cơ bản kiến thức về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao ý chí, tinh thần cách mạng, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Chương trình lớp bồi dưỡng diễn ra trong một ngày. Buổi sáng, đồng chí Đinh Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trực tiếp làm báo cáo viên quán triệt Chương trình số 05-CTr/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI về “Phát triển sự nghiệp Văn hóa – Xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân; xây dựng người Hoàn Kiếm hiện đại, thanh lịch, văn minh, phát triển toàn diện”; Thông tin kết quả công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của quận 8 tháng đầu năm 2021.

Buổi chiều, toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và giáo viên các trường học thuộc quận đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt chuyên đề toàn khoá Đại hội XIII của Đảng “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý thức tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

  Với những kiến thức uyên thâm, sự vận dụng nhuần nhuyễn giữa lý thuyết và thực tế, Giáo sư Hoàng Chí Bảo đã phân tích, làm rõ những nội dung cơ bản của chuyên đề toàn khoá. Chuyên đề chính là sự vận dụng và phát triển sáng tạo Tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, đáp ứng yêu cầu thực tiễn đất nước, đáp ứng nguyện vọng của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước.

Vận dụng những nội dung sâu sắc của chuyên đề toàn khoá - chuyên đề năm 2021 với Ngành Giáo dục – Đào tạo quận Hoàn Kiếm là giải pháp hữu hiệu, thiết thực để mỗi cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và nhân viên ngành Giáo dục – Đào tạo quận phát huy ý thức trách nhiệm, sự tâm huyết, sáng tạo, cống hiến cho sự nghiệp trồng người, giữ vững và xứng đáng là Lá cờ đầu của ngành Giáo dục – Đào tạo Thủ đô.

Đồng chí Đinh Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo - nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt chuyên đề toàn khoá Đại hội XIII của Đảng.

Đồng chí Đinh Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quán triệt Chương trình số 05-CTr/QU của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XXVI tại lớp bồi dưỡng.

Đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn - Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị quận phát biểu tại lớp bồi dưỡng.

Tin, ảnh: Kiều Trang

(Ban Tuyên giáo Quận ủy)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?