Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Thực hiện đồng bộ phát triển kinh tế xã hội và xây dựng, chỉnh đốn Đảng
12/01/2023 | 22:22  | Lượt xem: 20

Ngày 12/1/2023, Quận uỷ Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023.

Đạt kết quả rất tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực

Năm 2022 dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; Đảng bộ, chính quyền quận Hoàn Kiếm đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, rõ công việc, rõ trách nhiệm, rõ hiệu quả.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định chủ trì Hội nghị

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định chủ trì Hội nghị

Với sự đoàn kết, thống nhất, sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, quận Hoàn Kiếm đã đạt được những kết quả rất tích cực và toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Trong đó, Quận ủy Hoàn Kiếm đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2022 kinh tế của Quận Hoàn Kiếm tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, doanh thu ngành thương mại, dịch vụ ước tăng 15,9% so với năm 2021 và tăng 3,8% so với kế hoạch (trong đó, ngành du lịch tăng 373,8%; dịch vụ khác tăng 24,2%). Tổng thu ngân sách trên địa bàn quận đạt 14.732 tỷ đồng, đạt 131% dự toán, bằng 105,2% so với năm 2021.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, tiếp tục phát triển và có nhiều tiến bộ; An sinh xã hội được đảm bảo. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cùng với đó, Quận uỷ Hoàn Kiếm và cấp uỷ thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ. Trong đó, Quận ủy Hoàn Kiếm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ đảng; công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được đổi mới về phương pháp, nội dung phù hợp với các đối tượng; chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng cao.

Các đại biểu dự Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Công tác tổ chức, cán bộ được chú trọng, tập trung triển khai có hiệu quả một số trọng tâm công tác về củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; Công tác dân vận tiếp tục có chuyển biến tiến bộ; Công tác kiểm tra, giám sát đã được tiến hành tích cực, chủ động và có hiệu quả;

Công tác Nội chính, phòng chống, tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm đạt được nhiều kết quả tích cực đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với các cơ quan khối nội chính quận; Công tác Văn phòng cấp ủy được chú trọng nâng cao các mặt, đổi mới phương pháp làm việc, chất lượng tổ chức các cuộc họp, hội nghị, văn bản hoá các kết luận của cấp uỷ và đôn đốc triển khai thực hiện tốt, có bước chuyển mới... Công tác xây dựng chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân được quan tâm.

Với những kết quả đó, 13 cơ sở đảng được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và rất nhiều tập thể và cá nhân được Thành phố và quận khen thưởng trên các mặt công tác xây dựng Đảng.

Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho nhân dân vui đón Tết

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định nhận định cho biết, năm 2023 các cấp ủy cần tiếp tục đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao bằng khen của BCH Đảng bộ TP Hà Nội cho tập thể Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm và Phòng kinh tế quận Hoàn Kiếm

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định trao bằng khen của BCH Đảng bộ TP Hà Nội cho tập thể Ban Tuyên giáo Quận ủy Hoàn Kiếm và Phòng kinh tế quận Hoàn Kiếm

Trong đó, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định nhấn mạnh một số nội dung cần tập trung thực hiện như: Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nhất là trong việc tổ chức học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết, xây dựng các văn bản cụ thể hóa triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành phố; đảm bảo phù hợp với thực tế của đơn vị qua đó nâng cao kết quả thực hiện.

Chú trọng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, đặc biệt là vai trò lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy đảng trên các lĩnh vực đời sống xã hội. Quan tâm thực hiện tốt công tác phát triển đảng, chú trọng nâng cao chất lượng chi bộ, tăng cường công tác quản lý đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém theo Nghị quyết số 15 của Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh trao giấy khen của BCH Đảng bộ quận Hoàn Kiếm cho các tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm Nguyễn Quốc Khánh trao giấy khen của BCH Đảng bộ quận Hoàn Kiếm cho các tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền theo hướng quyết liệt, khoa học, chủ động, thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính toàn diện trong Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định cũng nhấn mạnh nhiệm vụ cần khai thác tốt hơn nữa tiềm năng lợi thế của quận trung tâm, quận lõi của thành phố Hà Nội, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội và phát triển văn hóa với việc khai thác các lợi thế của quận về dịch vụ, thương mại, du lịch và các di tích lịch sử văn hóa, các không gian đi bộ trên địa bàn.

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long trao giấy khen của BCH Đảng bộ quận Hoàn Kiếm cho các tập thể có thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long trao giấy khen của BCH Đảng bộ quận Hoàn Kiếm cho các tập thể có thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022

Chú trọng tiếp tục thực hiện xây dựng “Người Hà Nội, Người Hoàn Kiếm thanh lịch văn minh”. Nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ cảnh quan môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU và Chỉ thị 15-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ sở; tiếp tục củng cố các tổ chức cơ sở đảng cần quan tâm và giải quyết dứt điểm những vụ khiếu kiện kéo dài, các vụ việc phức tạp; không để phát sinh thành điểm nóng về khiếu kiện và phức tạp về an ninh trật tự.

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định phát biểu tại Hội nghị

Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định lưu ý, trong quá trình triển khai thực hiện, các cấp uỷ cần đảm bảo thực hiện đồng bộ hai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; gắn phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo ổn định vững chắc an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên cơ sở phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, quyền làm chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Tổ chức Đảng phải đảm bảo định hướng, động lực, là chỗ dựa của chính quyền trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Từ nay đến Tết nguyên đán Quý Mão, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hoàn Kiếm Vũ Đăng Định đề nghị các cấp uỷ đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần quan tâm lãnh đạo, chuẩn bị tốt các điều kiện về vật chất, tinh thần phục vụ cho nhân dân vui đón Tết nguyên đán của dân tộc, đảm bảo an toàn tiết kiệm, mọi người, mọi nhà đều có tết, đặc biệt quan tâm chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, người có công.

Đảm bảo tuyệt đối ANTT, an toàn xã hội, kiểm tra xử lý các trường hợp tàng trữ, buôn bán, đốt pháo nổ, tăng cường kiểm tra phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, thực hiện tốt công tác thu gom vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn quận, ngăn chặn phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo cho nhân dân đón tết đầm ấm và hạnh phúc.

Nguồn: kinhtedothi

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?