Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Tưng bừng Hội thi Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi 2023
11/03/2023 | 13:30  | Lượt xem: 12

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ MTTQ Việt Nam, nhất là Trưởng ban Công tác Mặt trận, qua đó bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từ ngày 07/3/2023 đến ngày 20/3/2023, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các phường trên địa bàn quận Hoàn Kiếm vui mừng tổ chức Hội thi "Trưởng ban công tác Mặt trận giỏi năm 2023"”

Quang cảnh hội nghị

Cuộc thi nhằm tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc, về MTTQ Việt Nam; việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào cuộc sống.

Thí sinh phường Cửa Nam tham gia phần thi bằng hình thức trắc nhiệm

Hội thi tổ chức ở ba cấp (cấp Phường, cấp Cụm phường và cấp Quận). Nội dung thi gồm 02 phần:

Phần 1 thi về kiến thức tổng hợp tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh và những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; tìm hiểu Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Ban công tác Mặt trận tổ dân phố; tìm hiểu về tình hình kinh tế xã hội; các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đang được Mặt trận Tổ quốc các cấp triển khai thực hiện trên địa bàn Thành phố; 5 chương trình công tác của MTTQ Việt Nam các cấp.

Thí sinh phường Cửa Nam tham gia phần thi xử lý tình huống bằng hình thức sân khấu hóa

Phần 2 thi về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Mặt trận như: kỹ năng thuyết trình của Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố; kỹ năng xử lý các tình huống trong thực tiễn công tác Mặt trận tại địa phương.

Đồng chí Lê Hồng Phú – UVTV Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trao giải Nhất tới thí sinh phường Hàng Đào

Hội thi tạo điều kiện để cán bộ Mặt trận cơ sở giao lưu, học tập kinh nghiệm về những sáng kiến, mô hình hay, cách làm mới trong việc đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng, củng cố tổ chức và hoạt động của Mặt trận ngày càng vững mạnh. Từ hội thi sẽ lựa chọn ra 18 thí sinh xuất sắc nhất tham gia thi cấp cụm phường.

 

                                                                                          Bích Ngọc

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?