Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Ủy ban MTTQ quận Hoàn Kiếm tổng kết công tác năm 2020, triển khai chương trình năm 2021
12/01/2021 | 16:14  | Lượt xem: 15

Sáng ngày 08/01/2021 tại hội trường tầng 4 – 33 phố Nhà Chung, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác mặt trận năm 2020, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021.

Tới dự hội nghị có các đồng chí: Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Trương Thị Ánh Tuyết – Phó Trưởng ban Tổ chức Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội; Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Phạm Tuấn Long – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận; Lê Hồng Phú – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm và trên 300 đại biểu là các đồng chí trong Ban Thường vụ Quận ủy; lãnh đạo các Ban Đảng, Văn phòng Quận ủy, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị quận, Đảng ủy khối doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, Văn phòng HĐND&UBND quận; các vị Ủy viên và thành viên 02 Ban tư vấn Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội, các phòng, ban, ngành quận; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 18 phường và đại diện các tập thể, cá nhân được khen thưởng trong công tác mặt trận năm 2020.

Hội nghị đã được nghe đồng chí Võ Hoàng Long – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận trình bày báo cáo tóm tắt kết quả công tác mặt trận năm 2020, triển khai chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021.

Báo cáo đã khẳng định: Năm 2020, với nhiều ngày kỷ niệm lớn, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, năm gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid 19, thiên tai diễn ra khó lường, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp (nhiệm kỳ 2019 – 2024), nhưng với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, bám sát nhiệm vụ chính trị và hướng dẫn của ngành dọc cấp trên, sự lãnh đạo trực tiếp của Quận ủy, sự phối hợp của Thường trực HĐND, UBND và các ngành liên quan, Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên quận, phường đã chủ động xây dựng và tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch công tác; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân nêu cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu, có nhiều việc làm thiết thực, hiệu quả. Hệ thống MTTQ quận, phường đặc biệt là các Ban CTMT tổ dân phố được kiện toàn hoạt động hiệu lực hiệu quả. Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp thống nhất hành động giữa MTTQ với các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên. Có nhiều giải pháp nhằm phát huy vai trò nòng cốt trung tâm đại đoàn kết trong hệ thống chính trị, góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các phường và quận nhiệm kỳ 2020 – 2025, triển khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động. MTTQ quận thực hiện tốt vai trò đại diện, tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, công tác dân tộc, tôn giáo, đối ngoại, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid 19, phát động các tầng lớp nhân dân ủng hộ quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam”, quỹ phòng, chống dịch Covid 19, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai, đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

MTTQ quận, phường đã đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chung toàn quận. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu, an sinh xã hội được đảm bảo, dân chủ, đồng thuận xã hội được tăng cường, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Đảng bộ quận vinh dự đạt danh hiệu thi đua dẫn đầu được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020. Công tác MTTQ quận năm 2020 đạt thành tích xuất sắc được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề xuất Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng Bằng khen.

Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, với nhiều ngày kỷ niệm trọng đại của Thủ đô và đất nước, đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; kỷ niệm 60 năm thành lập quận Hoàn Kiếm; thực hiện chủ đề công tác năm của Thành phố là “kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”, tiếp tục với chủ đề công tác năm của quận là “Kỷ cương – Phát triển”; năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội và quận Hoàn Kiếm, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận xây dựng chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021 với 5 nội dung trọng tâm.

Phát biểu với hội nghị, đồng chí Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và đồng chí Bùi Hoàng Phan - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy đã đánh giá cao và ghi nhận sự đóng góp hết sức quan trọng, thiết thực của hệ thống MTTQ quận, phường và tổ dân phố vào thành tích chung của quận Hoàn Kiếm và thủ đô Hà Nội trong năm 2020. Các đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, chủ động, sáng tạo và đoàn kết nhất trí, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trên địa bàn quận, tích cực triển khai và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Ghi nhận thành tích của các tập thể và cá nhân, tại hội nghị, 41 tập thể và 56 cá nhân được UBND quận và Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2020.

Đồng chí Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Lê Hồng Phú – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận phát biểu tiếp thu ý kiến tại hội nghị.

Đồng chí Đàm Văn Huân – Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng Giấy khen đối với các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Đồng chí Bùi Hoàng Phan – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy trao tặng Giấy khen đối với các tập thể đạt thành tích xuất sắc.

Đồng chí Phạm Tuấn Long – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận trao tặng Giấy khen đối với các tập thể xuất sắc.

Đồng chí Lê Hồng Phú – Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm trao tặng Giấy khen đối với các tập thể xuất sắc.

    Tin: Bích Ngọc

(UBMTTQ quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?