Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội Thông tin hoạt động Đảng- Tổ chức chính trị xã hội

Ủy ban MTTQ quận tổng kết công tác TTND - GSĐTCCĐ năm 2020
12/01/2021 | 09:21  | Lượt xem: 7

Thực hiện chương trình công tác năm 2020, sáng ngày 24/12/2020, tại hội trường tầng 3, số 42 phố Nhà Chung, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận tổ chức hội nghị tổng kết công tác Thanh tra nhân dân - Giám sát đầu tư của cộng đồng (TTND-GSĐTCCĐ) năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành quận; Trưởng ban, Phó Trưởng ban TTND 18 phường và các tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong công tác TTND-GSĐTCCĐ năm 2020.

Năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, hướng dẫn của cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp nên hoạt động TTND, GSĐTCCĐ các phường đã thực hiện tốt nhiệm vụ theo đúng chức năng, quyền hạn quy định. Công tác TTND - GSĐTCCĐ đã bám sát tình hình thực tế tại địa phương, tập trung vào những vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, những dự án có ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống nhân dân. Phối hợp chặt chẽ với các tổ hòa giải tham gia giải quyết, hòa giải thành nhiều vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân ngay tại cơ sở.

Trong năm 2020, TTND các phường đã thực hiện nhiệm vụ giám sát tổng số 379 cuộc, phát hiện vi phạm 109 vụ, kiến nghị giải quyết xử lý 91 vụ, được cơ quan có thẩm quyền giải quyết 90 vụ tập trung giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật ở cơ sở, việc chăm sóc các đối tượng chính sách, người có công và đối tượng chính sách xã hội nhân dịp lễ, Tết; công tác tuyển quân; việc thu - chi, quản lý sử dụng các quỹ do nhân dân đóng góp; việc thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn; việc đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, trật tự an toàn giao thông; việc chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; việc phòng, chống dịch bệnh covid-19; giám sát việc tổ chức trao quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách, gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19; công tác hỗ trợ người dân theo Nghị quyết 42-NQ/CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về “Các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19” và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc “Thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19”… Phối hợp với Thường trực HĐND và các Ban HĐND phường tổ chức 18 cuộc giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về “Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”.

Thông qua chi ủy chi bộ và Ban CTMT địa bàn dân cư (Tổ dân phố), thành viên Ban TTND tích cực tham gia hoạt động giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở địa bàn dân cư theo Hướng dẫn số 60/HD-MTTQ-BTT, ngày 26/4/2018 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố về việc “Giám sát và nhận xét của Ban Công tác Mặt trận đối với đảng viên thường xuyên ở nơi cư trú, đang công tác tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp(viết tắt là Hướng dẫn 60/HD-MTTQ-BTT) để chủ động nắm và tham mưu biện pháp giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở góp phần hạn chế, giảm thiểu tình trạng khiếu kiện vượt cấp.

Các thành viên Ban TTND phường đã tích cực tham gia các hoạt động trợ giúp pháp lý, tham gia làm thành viên các Tổ hòa giải ở cơ sở. Phối hợp với Tổ hòa giải tham gia hòa giải thành 25/25 vụ việc mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân (đạt 100%), góp phần nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở, giảm thiểu khiếu kiện vượt cấp, phát sinh “điểm nóng” tại cơ sở. Thông qua hoạt động giám sát, các Ban TTND phường đã cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tham góp ý kiến với chính quyền phường chỉ đạo xử lý, giải quyết những tồn tại hạn chế phát sinh trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn.

Thực hiện Luật Đầu tư công năm 2014, Nghị định số 84/2015/NĐ-CP, ngày 30/9/2015 của Chính phủ về “Giám sát và đánh giá đầu tư và Luật Đầu tư công” (viết tắt là Nghị định 84/2015/NĐ-CP) và Hướng dẫn của MTTQ Thành phố. Căn cứ Công văn số 120/UBND-TCKH, ngày 07/02/2020 của UBND quận về “Công bố danh mục các dự án thực hiện giám sát đầu tư của cộng đồng  năm 2020, toàn quận có 37 dự án thực hiện GSĐTCCĐ phân bổ trên địa bàn một số phường. Trong năm đã ban hành 20 quyết định thành lập Ban GSĐTCCĐ với 100 thành viên. Ban GSĐTCCĐ các phường đã tích cực, chủ động thực hiện hoạt động giám sát quá trình thi công các công trình, dự án của chủ đầu tư, kịp thời phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc như: Đảm bảo chất lượng, tiến độ, tính mỹ thuật, tiện dụng, chống lãng phí của công trình; việc hoàn trả mặt bằng sau khi kết thúc dự án... Đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân ngoài mặt phố tạo điều kiện để chủ đầu tư thực hiện các dự án chỉnh trang mặt phố hoàn thành đúng tiến độ. TTND các phường có địa bàn quanh Hồ Gươm đã thành lập 06 Ban GSĐTCCĐ phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tiến hành hoạt động giám sát trong suốt quá trình thi công Dự án xây dựng, cải tạo, chỉnh trang khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng quận là chủ đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, góp phần đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, chào mừng Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với những kết quả đạt được trong công tác TTND-GSĐTCCĐ năm 2020, tại hội nghị tổng kết đã có 18 tập thể và 36 cá nhân có thành tích xuất sắc được Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hoàn Kiếm khen thưởng.

                                                    Tin, ảnh: Bích Ngọc

(UBMTTQ quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?