Thông tin khen thưởng Thông tin khen thưởng

 

Tên văn bản

Ngày cập nhật

Xem văn bản

Quyết định v/v khen thưởng các cá nhân có thành tích trong việc điều tra khám phá tội phạm

15/5/2018

DOWNLOAD

Quyết định v/v đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Đại hội thể dục thể thao lần thứ IX quận Hoàn Kiếm năm 2017

20/3/2018

DOWNLOAD

Quyết định v/v đề nghị khen thưởng đơn vị tiên tiến và tiên tiến xuất sắc về phong trào TDTT năm 2017 của các khối CQXN – DN – LLVT cụm VHTT – phường – trường học trên địa bàn quận

19/3/2018

DOWNLOAD

Quyết định v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác Công đoàn quận Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2013 - 2018

06/03/2018

DOWNLOAD

Quyết định v/v khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác phối hợp, hỗ trợ ngành Y tế về chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn quận Hoàn Kiếm năm 2017

22/02/2018

DOWNLOAD

Quyết định v/v thành lập Ban giám khảo cuộc thi Viết về gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Hoàn Kiếm năm 2018

29/12/2017

DOWNLOAD

Thể lệ cuộc thi Viết về gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Hoàn Kiếm năm 2018

29/12/2017

DOWNLOAD

Quyết định v/v thành lập các Tổ công tác phát hiện, đề xuất khen thưởng thành tích đột xuất, gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

15/12/2017

DOWNLOAD

Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng 2018

15/12/2017

DOWNLOAD

Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

27/10/2017

DOWNLOAD

Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước quận Hoàn Kiếm năm 2018”

11/9/2017

DOWNLOAD

Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng

31/7/2017

DOWNLOAD

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?