Thông tin xử phạt Thông tin xử phạt

Quyết định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH MTV P Moments

23/09/2023 | 16:23  | Lượt xem: 31
Xem Quyết định tại đây

Quyết định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH S.I.N Holdings

18/05/2023 | 16:08  | Lượt xem: 28
Xem quyết định tại đây

Quyết định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm đối với Hợp tác xã sinh lực

18/05/2023 | 15:38  | Lượt xem: 28
Xem Quyết định tại đây

Quyết định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm đối với ông Nguyễn Mạnh Tiến

06/11/2018 | 17:17  | Lượt xem: 347
Xem quyết định tại đây

Quyết định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm đối với bà Trần Thị Kim Loan

06/11/2018 | 17:16  | Lượt xem: 312
Xem quyết định tại đây

Quyết định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm đối với bà Nguyễn Thanh Vân

06/11/2018 | 17:14  | Lượt xem: 266
Xem quyết định tại đây

Quyết định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Nguyễn Sơn

06/11/2018 | 16:48  | Lượt xem: 288
Xem quyết định tại đây

Quyết định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm đối với Công ty TNHH Dung Hòa

06/11/2018 | 16:47  | Lượt xem: 289
Xem quyết định tại đây

Quyết định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm đối với ông Đào Văn Minh

06/11/2018 | 16:45  | Lượt xem: 252
Xem quyết định tại đây

Quyết định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm

06/11/2018 | 10:20  | Lượt xem: 232
Xem quyết định tại đây

 

 

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?