Thủ tục hành chính của Quận Thủ tục hành chính của Quận

Tên thủ tục Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Loại thủ tục Người có công
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
Trình tự thực hiện

          + Bước 1: Bà mẹ VNAH lập bản khai cá nhân kèm bản sao quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” hoặc đại diện thân nhân hoặc người thờ cúng lập bản khai kèm biên bản ủy quyền gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

          + Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm xác nhận bản khai kèm bản sao quyết định phong tặng/ truy tặng gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kèm bản sao quyết định.

          + Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm lập danh sách kèm bản khai cá nhân và bản sao quyết định gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

          + Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ có trách nhiệm ra quyết định phụ cấp hàng tháng, trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc quyết định trợ cấp một lần.

Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Bộ phận Một cửa UBND quận
Thành phần số lượng hồ sơ

          + Bản khai cá nhân (Mẫu BM1 hoặc BM2 Thông tư số 05);

          + Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”;

          + Biên bản ủy quyền (Mẫu UQ).

Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện   Cá nhân
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định phụ cấp, trợ cấp người phục vụ, Quyết định trợ cấp một lần.
Lệ phí Không
Phí
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu download
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Không
Cơ sở pháp lý

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?