Thủ tục hành chính của Quận Thủ tục hành chính của Quận

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Phòng Tư pháp Hộ tịch
2 Thủ tục hưởng lại chế độ ưu đãi đối với người có công hoặc thân nhân trong trường hợp: + Bị tạm đình chỉ chế độ do bị kết án tù đã chấp hành xong hình phạt tù; + Bị tạm đình chỉ do xuất cảnh trái phép nay trở về nước cư trú; + Đã đi khỏi địa phương nhưng không làm thủ tục di chuyển hồ sơ nay quay lại đề nghị tiếp tục hưởng chế độ; + Bị tạm đình chỉ chế độ chờ xác minh của cơ quan điều tra. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
3 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình, đi điều trị phục hồi chức năng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
4 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
5 Thủ tục lập Sổ theo dõi và cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
6 Thủ tục thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế, người có công giúp đỡ cách mạng đã chết Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
7 Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng hoặc bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
8 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
9 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
10 Thủ tục giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
11 Thủ tục giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
12 Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
13 Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
14 Thủ tục bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
15 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
16 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
17 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
18 Đổi hoặc cấp lại Bằng Tổ quốc ghi công Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
19 Thủ tục xác nhận liệt sĩ đối với người hy sinh không thuộc lực lượng quân đội, công an hy sinh trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
20 Thủ tục xác nhận liệt sĩ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?