Thủ tục hành chính của Quận Thủ tục hành chính của Quận

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
41 Miễn nhiệm chủ tịch, các thành viên hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động việc làm
42 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập trực thuộc UBND cấp huyện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động việc làm
43 Hỗ trợ chi phí huấn luyện trực tiếp cho người lao động ở khu vực không có hợp đồng lao động Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động việc làm
44 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động việc làm
45 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động việc làm
46 Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động việc làm
47 Thông báo tổ chức lễ hội Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa
48 Đăng ký tổ chức lễ hội Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa
49 Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa
50 Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa
51 Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản. Phòng Kinh tế Nông nghiệp
52 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp Giấy chứng nhận ATTP vẫn còn thời hạn hiệu lực nhưng bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên Giấy chứng nhận ATTP) Phòng Kinh tế Nông nghiệp
53 Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản (trường hợp trước 06 tháng tính đến ngày Giấy chứng nhận ATTP hết hạn). Phòng Kinh tế Nông nghiệp
54 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (TTHC dùng chung cho cấp sở, cấp huyện) Phòng Kinh tế Nông nghiệp
55 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em trong độ tuổi 05 tuổi Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
56 Xét cấp hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo ba và bốn tuổi Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
57 Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
58 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
59 Quy trình đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
60 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?