Thủ tục hành chính của Quận Thủ tục hành chính của Quận

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
61 Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
62 Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập). Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
63 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
64 Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
65 cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
66 Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
67 Thành lập lớp năng khiếu thể dục thể thao thuộc trường trường tiểu học, trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
68 Cho phép trung tâm học tập cộng đồng hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
69 Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
70 Thủ tục giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học). Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
71 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường tiểu học Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
72 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
73 Thủ tục cho phép trường tiểu học hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
74 Thủ tục thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
75 Giải thể trường trung học cơ sở (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
76 Sáp nhập, chia, tách trường trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
77 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
78 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
79 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và đào tạo
80 Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên và môi trường

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?