Thủ tục hành chính của Quận Thủ tục hành chính của Quận

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
81 Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hằng năm Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên và môi trường
82 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Phòng Tài chính kế hoạch Đấu thầu
83 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu Phòng Tài chính kế hoạch Đấu thầu
84 Thủ tục: Thu hồi đất Phòng Tài nguyên và Môi trường Tài nguyên và môi trường
85 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo vệ chăm sóc trẻ em
86 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
87 Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
88 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
89 Thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
90 Thủ tục mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
91 Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
92 Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
93 Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
94 Thủ tục cấp giấy giới thiệu đi thăm viếng mộ liệt sĩ và hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Người có công
95 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Phòng Văn hóa - Thông tin Thông tin truyền thông
96 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Phòng Văn hóa - Thông tin Thông tin truyền thông
97 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa
98 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa
99 Cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa
100 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện) Phòng Văn hóa - Thông tin Văn hóa

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?