Thủ tục hành chính của Quận Thủ tục hành chính của Quận

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
141 Trợ cấp ưu đãi giáo dục, đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
142 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trang cấp dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
143 Tiếp nhận hồ sơ người có công với Cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
144 Thăm viếng hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
145 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng đã được khen thưởng. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
146 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, thân nhân người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
147 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp một lần và mai táng phí đối với người có công với cách mạng từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
148 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ mai táng phí đối với Cựu chiến binh từ trần Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
149 Thủ tục di chuyển hồ sơ người có công với Cách mạng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
150 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ người có công nuôi dưỡng liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
151 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ cho người HĐKC bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ của họ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
152 Thẩm định hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
153 Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại Bằng “Tổ quốc ghi công” Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
154 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
155 Thẩm định hồ sơ đề nghị giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với Cựu chiến binh Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
156 Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng ( theo NĐ 31/2013/NĐ-CP). Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
157 Thẩm định hồ sơ đề nghị tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
158 Thẩm định hồ sơ để nghị thực hiện chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Chính sách người có công
159 Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Phòng chống tệ nạn xã hội
160 Hỗ trợ học phí học nghề trình độ trung cấp hoặc cao đẳng; hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng cho người lao động bị thu hồi đất Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Lao động việc làm

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?