Thông tin hoạt động HĐND Thông tin hoạt động HĐND

Ban Pháp chế HĐND quận giám sát về công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại các phường thuộc quận
26/10/2018 | 17:30  | Lượt xem: 850

Thực hiện Quyết định số 199/QĐ-HĐND ngày 13/9/2018 của Ban Pháp chế HĐND quận về thành lập Đoàn giám sát về công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại các phường thuộc quận Hoàn Kiếm; từ ngày 18/10 đến ngày 26/10/2018, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND quận đã tiến hành giám sát thông qua báo cáo đối với UBND 15 phường và giám sát trực tiếp tại 03 phường: Hàng Buồm, Hàng Gai, Hàng Mã.

Dự và làm việc cùng Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Thường trực HĐND quận, Ban Thường trực UBMTTQ quận và đại diện lãnh đạo các đơn vị: Ban CHQS quận, Công an quận, Phòng Tư pháp, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND và UBND quận. Qua giám sát, Đoàn đánh giá kết quả cụ thể như sau:

Đảng uỷ, UBND các phường luôn xác định công tác quân sự, quốc phòng địa phương là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của đơn vị, do đó đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của các Ban, Bộ, ngành Trung ương, Thành phố, Quận về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Ban CHQS các phường đã chủ động tham mưu với cấp uỷ, chính quyền phường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Hàng tháng tổ chức giao ban theo quy định để kiểm điểm công tác tháng, triển khai nhiệm vụ công tác tháng tiếp theo.

Công tác đăng ký, quản lý nguồn nhập ngũ cơ bản được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định. Đảng uỷ, UBND các phường đã chỉ đạo Ban CHQS phường tiến hành rà soát, lập danh sách và tuyển chọn nam công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự theo đúng văn bản chỉ đạo của cấp trên và kế hoạch của phường. Nhìn chung, các năm 2016, 2017, 2018 các phường cơ bản đều hoàn thành chỉ tiêu giao quân đảm bảo về số lượng và chất lượng (năm 2016: trình độ Đại học, Cao đẳng đạt 71,67%; năm 2017 đạt 73,3%; năm 2018 đạt 71,11%).

Công tác huấn luyện dân quân, trực sẵn sàng chiến đấu được triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc. Lực lượng dân quân các phường luôn hoàn thành các nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, trực các dịp lễ tết theo kế hoạch của Ban CHQS quận, phường đảm bảo thời gian, quân số. Công tác chính sách hậu phương quân đội được quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Pháp chế HĐND quận nhận thấy công tác quân sự, quốc phòng địa phương tại các phường thuộc quận còn một số tồn tại, hạn chế như:  Ban CHQS một số phường chưa phát huy tốt vai trò tham mưu với Đảng uỷ, HĐND, UBND phường trong triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của địa phương. Công tác quản lý, huy động, huấn luyện lực lượng dân quân tại một số phường còn hạn chế, chất lượng huấn luyện dân quân chưa cao. Công tác rà soát, quản lý nguồn nhập ngũ, đăng ký công dân tuổi 17 chưa chặt chẽ. Tỷ lệ công dân đăng ký tuổi 17 trên tổng số công dân trong độ tuổi sinh sống trên địa bàn phường còn thấp; có phường không hoàn thành chỉ tiêu giao quân. Một số đơn vị còn thiếu sát sao trong việc theo dõi, đôn đốc kết quả giải quyết hồ sơ chế độ chính sách cho người có công với cách mạng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008; Quyết định 62/2011/QĐ -TTg ngày 09/11/2011; Quyết định 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015: vẫn còn tình trạng công dân phải đi lại nhiều lần trong quá trình hoàn thiện hồ sơ. Công tác quản lý, ghi chép sổ sách của Ban CHQS phường còn chưa được quan tâm đúng mức, một số đầu sổ như sổ giao ban Ban CHQS phường, sổ đăng ký nam công dân đủ 17 tuổi… chưa được cập nhật đầy đủ các cột mục, nội dung chưa đảm bảo theo yêu cầu.

Phát biểu kết luận tại các buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn giám sát đã đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Ban CHQS quận, Đảng ủy- HĐND- UBND các phường cần quan tâm khắc phục để thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng địa phương trên địa bàn quận…

Tin, ảnh: Vân Anh

(VP HĐND và UBND quận)

Bình chọn Bình chọn

Theo bạn Hà Nội có nên xây dựng thành phố thông minh hay không?